លោកសេង សាញ់ ចុះសួរសុខទុក្ខ លោកស្រី អ៊ិន រ៉េត សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ កំពុងសំរាក ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ

ភ្នំពេញ ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី០១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ លោក សេង សាញ់ ចៅសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ បានដឹកនាំ ក្រុមប្រឹក្សា មន្ត្រីសង្កាត់ លោកមេភូមិ បានអញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខលោកស្រី អ៊ិន រ៉េត សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ ដែលកំពុង សំរាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ រុស្ស៊ី។

នៅក្នុងនោះលោកចៅសង្កាត់ និងលោក- ស្រី ក្រុមប្រឹក្សា មេភូមិ បានជួយឧបត្ថម្ភ ថវិកា ១៦០ដុល្លារនិង ១០០០០រៀល ។ ជាមួយគ្នានេះ លោកចៅសង្កាត់ ក៏បានឧបត្ថម្ភដល់អ្នកជំងឺដែលកំពុងសំរាកនៅបន្ទប់លេខ៥ ចំនួន៣នាក់ទៀត លោកចៅសង្កាត់បានជូនថវិកា ក្នុងមួយម្នាក់ ចំនួន ៤ម៉ឺនរៀលផងដែរ ។

សូមបញ្ជាក់ថា កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ លោកស្រី អ៊ិន រ៉េត បានដួលនៅក្នុបន្ទប់ទឹក ដោយ ឃើញ អាការ ធ្ងន់ធ្ងរ កូនរបស់គាត់ក៏បញ្ជូនទៅកាន់បន្ទីពេទ្យ រុស្ស៊ី ដើម្បីសង្គ្រោះបន្ទាន់ ៕

លោកសេង សាញ់ ចុះសួរសុខទុក្ខ លោកស្រី អ៊ិន រ៉េត សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ កំពុងសំរាក ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ

លោកសេង សាញ់ ចុះសួរសុខទុក្ខ លោកស្រី អ៊ិន រ៉េត សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ កំពុងសំរាក ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ

លោកសេង សាញ់ ចុះសួរសុខទុក្ខ លោកស្រី អ៊ិន រ៉េត សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ កំពុងសំរាក ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ

លោកសេង សាញ់ ចុះសួរសុខទុក្ខ លោកស្រី អ៊ិន រ៉េត សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ កំពុងសំរាក ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ