កញ្ញា Mon Srey ព្រួយបារម្ភបន្ទាប់ពី បង្ហោះរឿងរ៉ាវពិត ទាក់ទងស្នេហា ជាមួយលោក កឹម សុខា

ភ្នំពេញ៖ ក្រោយកញ្ញា Mon Srey បានទម្លាយរឿងអាស្រូវ ទាក់ទងស្នេហារវាងលោក កឹម សុខា នៅថ្ងៃទី០១ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៦នេះ នាងបានសរសេរថា នាងកាន់តែមាន ការព្រួយបារម្ភខ្លាំង ពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួន ព្រោះនៅយប់មិញ កឹម សុខា បានទូរស័ព្ទមកស្តី បន្ទោសនាង និងហាមមិនអោយនាង និយាយអី្វតទៅទៀត។

នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម ហ្វេសប៊ុករបស់នាង បានសរសេរថា "ក្រោយពីនាងខ្ញុំបាន បង្ហោះរឿងរាវពិត ទាក់ទងស្នេហាជាមួយ លោក កឹម សុខា នាងខ្ញុំកាន់តែមានការ ព្រួយបារម្ភ សុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួន ព្រោះនៅយប់មិញ កឹម សុខា បានទូរស័ព្ទមកស្តីបន្ទោសខ្ញុំ និងហាមមិនអោយខ្ញុំ និយាយអី្វតទៅទៀត។ លោក កឹម សុខា គាត់ចង់បំបិទមាត់ខ្ញុំ ដើម្បីឲ្យខ្ញុំបិទបាំងអំពើ ថោកទាបរបស់គាត់ ប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវតែបន្តលាតត្រដាង ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹង បានលឺ ខ្ញុំសុំបង្ហោះនូវសំលេងទូរស័ព្ទ ដែលគាត់ទាក់ទងមកខ្ញុំពីយប់មិញ" ៕

ក្រោយពីនាងខ្ញុំបានបង្ហោះរឿងរាវពិតទាក់ទងស្នេហាជាមួយ លោក កឹម សុខា នាងខ្ញុំកាន់តែមានការព្រួយបារម្ភសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួន ព្រ...

Posted by Mon Srey on Monday, February 29, 2016

កញ្ញា Mon Srey ព្រួយបារម្ភបន្ទាប់ពី បង្ហោះរឿងរ៉ាវពិត ទាក់ទងស្នេហា ជាមួយលោក កឹម សុខា

កញ្ញា Mon Srey ព្រួយបារម្ភបន្ទាប់ពី បង្ហោះរឿងរ៉ាវពិត ទាក់ទងស្នេហា ជាមួយលោក កឹម សុខា

កញ្ញា Mon Srey ព្រួយបារម្ភបន្ទាប់ពី បង្ហោះរឿងរ៉ាវពិត ទាក់ទងស្នេហា ជាមួយលោក កឹម សុខា

កញ្ញា Mon Srey ព្រួយបារម្ភបន្ទាប់ពី បង្ហោះរឿងរ៉ាវពិត ទាក់ទងស្នេហា ជាមួយលោក កឹម សុខា

កញ្ញា Mon Srey ព្រួយបារម្ភបន្ទាប់ពី បង្ហោះរឿងរ៉ាវពិត ទាក់ទងស្នេហា ជាមួយលោក កឹម សុខា

កញ្ញា Mon Srey ព្រួយបារម្ភបន្ទាប់ពី បង្ហោះរឿងរ៉ាវពិត ទាក់ទងស្នេហា ជាមួយលោក កឹម សុខា

កញ្ញា Mon Srey ព្រួយបារម្ភបន្ទាប់ពី បង្ហោះរឿងរ៉ាវពិត ទាក់ទងស្នេហា ជាមួយលោក កឹម សុខា