ប្រពន្ធឯកឧត្តម កឹម សុខា ទូរស័ព្ទមកស្តីបន្ទោសស្រីស្នេហ៍ប្តីខ្លួន

ភ្នំពេញ៖ ក្រោយពីលោក កឹម សុខា បានទូរស័ព្ទមកហាមខ្ញុំ លោក កឹម សុខា ក៏បានឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់ ទូរស័ព្ទមកស្តីបន្ទោសខ្ញុំបន្ថែមទៀត និងសួរនាំរឿងខ្ញុំមានកូនជាមួយ កឹម សុខា និងឲ្យខ្ញុំស្តាប់អំពី សំឡេងទាក់ទងរវាងខ្ញុំ និង កឹម សុខា ដែលបានបង្ហោះតាម ហ្វេសប៊ុក នេះគឺជាសំដីស្រ្តីម្នាក់ដែល មានអាខោនហ្វេសប៊ុក ឈ្មោះ Mon srey ដែលអះអាងថាខ្លួនជា ស្រីស្នេហ៍ឯកឧត្តម កឹម សុខា៕

ក្រោយពីលោក កឹម សុខាបានទូរស័ព្ទមកហាមខ្ញុំ លោក កឹម សុខា ក៏បានអោយប្រពន្ធរបស់គាត់ទូរស័ព្ទមកស្តីបន្ទោសខ្ញុំបន្ថែមទៀត និងសួរនា...

Posted by Mon Srey on Monday, February 29, 2016