មាន​ដឹង​អត់ ​? លី មីន​ហូ បរិច្ចាគ​ថវិកា​ផ្ទាល់ខ្លួន​ជួយ​កុមារកម្ពុជា

6 Videos

​កាលពីពេល​ថ្មីៗ​នេះ​គេហទំព័រ​ព័ត៌មាន dramafever បាន​ចុះផ្សាយ​អំពី​សកម្មភាព​មនុស្សធម៌​របស់​តារា​សម្ដែង​ប្រុស​ដ៏​មាន​ប្រជាប្រិយ​ភាពខ្លាំង​បំផុត​គឺ​លោក លី មីន​ហូ ក្នុងការ​បរិច្ចាគ​ទ្រព្យសម្បត្តិ​ផ្ទាល់ខ្លួន​ខ្ទង់​ម៉ឺន​ដុល្លារ​សម្រាប់​ជួយ​ទ្រទ្រង់​គ្រប់​វិស័យ​ដល់​បណ្ដា​ប្រទេស​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ី ។

មាន​ដឹង​អត់ ​? លី មីន​ហូ បរិច្ចាគ​ថវិកា​ផ្ទាល់ខ្លួន​ជួយ​កុមារកម្ពុជា

ជាមួយគ្នានេះដែរ​កាលពី​ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦ កន្លងទៅ​ថ្មីៗ​នេះ​តារា​សម្ដែង​ប្រុស​ជួ​មុខ​វ័យ ២៨ ឆ្នាំ ខាងលើ​បាន​បរិច្ចាគ​ថវិកា​ផ្ទាល់ខ្លួន​របស់លោក​តាម​រយៈ​អង្គការ​អន្តរជាតិ «Holt International Children’s Service» ចំនួន ៤០,៥៥០ ដុល្លារ​សហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បី​ជួយ​លើកស្ទួយ​សុខុមាលភាព​កុមារ​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា រួម​និង​កុមារ ៣ ប្រទេសផ្សេងទៀត​ក្នុងនោះ​មាន កូរ៉េ ម៉ុង​ហ្គោ​លី និង ប្រទេស​តង់​ហ្សា​នី ៕ (​ប្រភព​៖ ដ្រា​ម៉ា​ហ្វេ​វ័រ​) កុសល​

មាន​ដឹង​អត់ ​? លី មីន​ហូ បរិច្ចាគ​ថវិកា​ផ្ទាល់ខ្លួន​ជួយ​កុមារកម្ពុជាមាន​ដឹង​អត់ ​? លី មីន​ហូ បរិច្ចាគ​ថវិកា​ផ្ទាល់ខ្លួន​ជួយ​កុមារកម្ពុជាមាន​ដឹង​អត់ ​? លី មីន​ហូ បរិច្ចាគ​ថវិកា​ផ្ទាល់ខ្លួន​ជួយ​កុមារកម្ពុជា