រដ្ឋមន្រ្តីការងារ កំពុងជួបពិភាក្សា ជាមួយប្រធាន ក្រុមប្រឹក្សាផ្លាស់ប្តូរ មិត្តភាពអន្តរជាតិ ជប៉ុន-អាស៊ាន

ភ្នំពេញ៖ លោក អ៊ិត សំហេង រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាល វិជ្ជាជីវៈ នៅម៉ោងប្រមាណជា ១១ព្រឹក ថ្ងៃទី១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះ បាននឹងកំពុងជួប ពិភាក្សាការងារជាមួយ លោក Norio Yamaguchi ប្រធានក្រុមប្រឹក្សា ផ្លាស់ប្តូរមិត្តភាព អន្តរជាតិ នៃគណៈកម្មាធិការ ផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ និងសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុន-អាស៊ាន និងជាទីប្រឹក្សា ជាន់ខ្ពស់សាជីវកម្ម ព្រមទាំងជាអតីត នាយកក្រុមហ៊ុន AJINOMOTO នាទីស្តីការក្រសួង៕