រថយន្ត Jaguar F-Type SVR ស៊េរីឆ្នាំ២០១៧ តម្លៃជាង១សែន ដុល្លារអាម៉េរិក

ស្វីស៖ រថយន្ត Jaguar F-Type SVR ស៊េរីឆ្នាំ២០១៧  បានបង្ហាញខ្លួន ជាសាធារណៈ សិចស៊ី នៅក្នុង ព្រឹត្តិការណ៍ 2016 Geneva Motor Show  នេះបើ យោងតាម autoguide ចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី២៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦។

Jaguar F-Type SVR សម្រាប់ម៉ូដែលថ្មីនេះ នឹងបំពាក់ដោយម៉ាស៊ីន V8 ប្រភេទ ៥.០ លីត្រ  និងថាមពល ៥៧៥ សេស  ហើយនិង ចង្កឹះលេខ៨ វគ្គ ដែលពន្លឿនថាមពល ទៅកាន់កង់ទាំង៤ ។ Jaguar F-Type SVR មាន ល្បឿនលឿនបំផុត គឺ៣២១គីឡូម៉ែត្រ ក្នុង១ម៉ោង។

ដោយឡែកសម្រាប់ថ្លៃ Jaguar F-Type SVR ដែលចេញលក់ នៅរដូវក្តៅ ខាងមុខនេះ ចាប់ផ្តើមពី ១២៦.៩៥៥ ដុល្លារអាម៉េរិក  ៕

រថយន្ត Jaguar F-Type SVR ស៊េរីឆ្នាំ២០១៧ តម្លៃជាង១សែន ដុល្លារអាម៉េរិក

រថយន្ត Jaguar F-Type SVR ស៊េរីឆ្នាំ២០១៧ តម្លៃជាង១សែន ដុល្លារអាម៉េរិក

រថយន្ត Jaguar F-Type SVR ស៊េរីឆ្នាំ២០១៧ តម្លៃជាង១សែន ដុល្លារអាម៉េរិក

រថយន្ត Jaguar F-Type SVR ស៊េរីឆ្នាំ២០១៧ តម្លៃជាង១សែន ដុល្លារអាម៉េរិក

រថយន្ត Jaguar F-Type SVR ស៊េរីឆ្នាំ២០១៧ តម្លៃជាង១សែន ដុល្លារអាម៉េរិក

រថយន្ត Jaguar F-Type SVR ស៊េរីឆ្នាំ២០១៧ តម្លៃជាង១សែន ដុល្លារអាម៉េរិក

រថយន្ត Jaguar F-Type SVR ស៊េរីឆ្នាំ២០១៧ តម្លៃជាង១សែន ដុល្លារអាម៉េរិក

រថយន្ត Jaguar F-Type SVR ស៊េរីឆ្នាំ២០១៧ តម្លៃជាង១សែន ដុល្លារអាម៉េរិក

រថយន្ត Jaguar F-Type SVR ស៊េរីឆ្នាំ២០១៧ តម្លៃជាង១សែន ដុល្លារអាម៉េរិក