មួកសុវត្ថិភាព ជាង១០០០ ត្រូវផ្តល់ជូនពលរដ្ឋ នៅជុំវិញខេត្តកំពត

កំពត៖ លោកអភិបាល ខេត្ត កំពត ខូយ ឃុនហ៊ួរ នាព្រឹក ថ្ងៃទី១ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៦នេះ បាននាំយក មួកសុវត្ថិភាព ចំនួន១២០០មួក ផ្តល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋ និងបណ្តា អាជ្ញាធរ នៅជុំវិញ ខេត្ត កំពត ក្រោមជំនួយរបស់ ក្រុមហ៊ុន"ហុងដា" ដែលរៀបចំពិធីផ្តល់ ធ្វើឡើងនៅស្នាក់ការកីឡាហែលទឹក ស្ថិតក្នុងភូមិ១ឧសភា សង្កាត់ កំពង់កណ្តាល ក្រុងកំពត។

លោកអភិបាលខេត្ត ខូយហ៊ួរ បានមានមតិផ្តាំផ្ញើ ដល់ពលរដ្ឋទាំងអស់ ត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៏ ដើម្បីជាសវាងកើត គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៏ ជាយថាហេតុ ហើយការ ផ្តល់មួកសុវត្ថិភាព នាពេលនេះ ក៏ដើម្បីចូលរួមលើក កំពស់ច្បាប់ ចរាចរណ៏ផ្លូវគោក និងកាត់បន្ថយការ ប៉ះទង្គិចក្បាល កើតឡើងដោយ គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៏ ផងរដែរ៕

មួកសុវត្ថិភាព ជាង១០០០ ត្រូវផ្តល់ជូនពលរដ្ឋ នៅជុំវិញខេត្តកំពត

មួកសុវត្ថិភាព ជាង១០០០ ត្រូវផ្តល់ជូនពលរដ្ឋ នៅជុំវិញខេត្តកំពត

មួកសុវត្ថិភាព ជាង១០០០ ត្រូវផ្តល់ជូនពលរដ្ឋ នៅជុំវិញខេត្តកំពត

មួកសុវត្ថិភាព ជាង១០០០ ត្រូវផ្តល់ជូនពលរដ្ឋ នៅជុំវិញខេត្តកំពត

មួកសុវត្ថិភាព ជាង១០០០ ត្រូវផ្តល់ជូនពលរដ្ឋ នៅជុំវិញខេត្តកំពត

មួកសុវត្ថិភាព ជាង១០០០ ត្រូវផ្តល់ជូនពលរដ្ឋ នៅជុំវិញខេត្តកំពត

មួកសុវត្ថិភាព ជាង១០០០ ត្រូវផ្តល់ជូនពលរដ្ឋ នៅជុំវិញខេត្តកំពត