បេ​ប៊ី ៖ សម្រស់​ជាទី​ផ្សារ​របស់ខ្ញុំ​

​dnt-news : បន្ទាប់ពី​កញ្ញា ជុំ ចរិយា​ពេជ្រ ហៅ​កញ្ញា បេ​ប៊ី ជួប​ទុក្ខ​ធំ​ដោយសារតែ​ឪពុក​ជាទី​ស្រឡាញ់​របស់​នាង​ទទួលមរណៈភាព​នាពេល​កន្លងមក​ធ្វើ​ឲ្យ​រូបនាង​ស្ទើរតែ​គ្មាន​កម្លាំងចិត្ត​ដើម្បី​បន្តការងារ​សិល្បៈ​ភ្លាមៗ​នោះទេ​។ ប៉ុន្តែ​អ្វីដែល​គេ​កត់សម្គាល់ឃើញ​ការងារ​ក្នុង​សិល្បៈ​កាន់តែ​រត់​មករក​នាង​ច្រើនឡើង​