កញ្ញា ថន តារា ចង់​ជួប​ស្នេហ៍​បុរស​ពោះ​ម៉ា​យ

dnt-news :​ កញ្ញា ថន តារា ជា​បងស្រី​បង្កើត​របស់​កញ្ញា ថន លក្ខិណា​។ បាន​ចាប់យក​អាជីព​សិល្បៈ​ដំណាល និង​ប្អូនស្រី​របស់ខ្លួន​ដែរ​មិនសូវ​មានឈ្មោះ​បោះ​សំឡេង​ដូច​ប្អូនស្រី​របស់ខ្លួន​ឡើយ ។ ទើបតែ​មួយរយៈ​ចុងក្រោយ​មកនេះ​ហាងឆេង​ក្នុង​សិល្បៈ​ហាក់​មាន​សន្ទុះ នាង​កាន់តែ​បង្ហាញ​ភាព​សិច​ស៊ី​របស់ខ្លួន​ដែរ​រហូត​មា