សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញចូលរួម បិទសន្និបាត កងកម្លាំង រក្សាសន្តិភាព អង្គការសហប្រជាជាតិ

ភ្នំពេញ៖ យោងតាម សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងការពារជាតិ បានឲ្យដឹងថា សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ដ្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អញ្ចើញអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ និងផ្ដល់អនុសាសន៍ណែនាំ ក្នុងពិធីបិទសន្និបាតកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាព អង្គការសហប្រជាជាតិ នៅវិមានសន្ដិភាពនារសៀលថ្ងៃទី១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦។

ក្នុងពិធីនេះ  មានសមាជិក សមាជិការាជរដ្ឋាភិបាល ភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិ អន្ដរជាតិ មន្ដ្រីសម្របសម្រួល អង្គការសហប្រជាជាតិឯកអគ្គរាជទូត រដ្ឋទូត អនុព័ន្ធយោធាបរទេសប្រចាំកម្ពុជា ព្រមទាំងមន្ដ្រីក្រសួង ស្ថាប័ន និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រមាណជាង ៧០០នាក់ ចូលរួមផងដែរ៕

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញចូលរួម បិទសន្និបាត កងកម្លាំង រក្សាសន្តិភាព អង្គការសហប្រជាជាតិ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញចូលរួម បិទសន្និបាត កងកម្លាំង រក្សាសន្តិភាព អង្គការសហប្រជាជាតិ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញចូលរួម បិទសន្និបាត កងកម្លាំង រក្សាសន្តិភាព អង្គការសហប្រជាជាតិ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញចូលរួម បិទសន្និបាត កងកម្លាំង រក្សាសន្តិភាព អង្គការសហប្រជាជាតិ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញចូលរួម បិទសន្និបាត កងកម្លាំង រក្សាសន្តិភាព អង្គការសហប្រជាជាតិ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញចូលរួម បិទសន្និបាត កងកម្លាំង រក្សាសន្តិភាព អង្គការសហប្រជាជាតិ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញចូលរួម បិទសន្និបាត កងកម្លាំង រក្សាសន្តិភាព អង្គការសហប្រជាជាតិ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញចូលរួម បិទសន្និបាត កងកម្លាំង រក្សាសន្តិភាព អង្គការសហប្រជាជាតិ