កម្រង​រូបថត​ស្នេហា​ផ្អែមល្ហែម​របស់លោក បា​រ៉ា​ក់ អូ​បា​ម៉ា និង ភរិយា ដែល​កម្រ​បានឃើញ

6 Videos

​អ្នកណា​មិន​ស្គាល់​បុរស​ស្បែក​ខ្មៅ​ទីមួយ​ដែលមាន​ឥទ្ធិពល​ខ្លាំង​លើ​សកលលោក និង​មាន​ឋានៈ​ជា​ប្រ​ធានា​ធិបតេយ្យ​សហរដ្ឋអាមេរិក​គឺ​លោក បា​រ៉ា​ក់ អូ​បា​ម៉ា (Barack Obama) ដែល​ពេលកន្លងមក លោក​តែងតែ​បង្ហាញ​ឫទ្ធិ​របស់ខ្លួន​នៅលើ​ឆាក​អន្តរជាតិ​ធំៗ​ជាមួយនឹង​ទឹកមុខ​មាំ​ពោរពេញ​ទៅដោយ​អំណាច ។

កម្រង​រូបថត​ស្នេហា​ផ្អែមល្ហែម​របស់លោក បា​រ៉ា​ក់ អូ​បា​ម៉ា និង ភរិយា ដែល​កម្រ​បានឃើញ

​នៅពេលនេះ​«​ប្រជាប្រិយ​»​នឹង​បង្ហាញ​នូវ​កម្រង​រូបថត​មួយចំនួន​ដែល​បង្ហាញ​ពី​ឥរិយាបថ​ដ៏​គួរ​ឲ្យ​ស្រឡាញ់ និង ផ្អែមល្ហែម​របស់​បុរស​វ័យ ៥២ ឆ្នាំ​រូបនេះ​ជាមួយ​ភរិយា​វ័យ ៥២ ឆ្នាំ​ដូចគ្នា​គឺ​លោកស្រី មី​ឈែល អូ​បា​ម៉ា (Michelle Obama) ហើយ​រូបថត​ដ៏​កម្រ​បានឃើញ​ទាំង​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​ខាងក្រោម​នេះដែរ​ត្រូវបាន​អ្នក​និយម​លេង​កម្មវិធី​សង្គម​ទូទាំង​សកលលោក​បង្ហោះ​ចែកចាយ​ពី​ម្នាក់​ទៅ​ម្នាក់ទៀត​យ៉ាង​ព្រោងព្រាត ។

កម្រង​រូបថត​ស្នេហា​ផ្អែមល្ហែម​របស់លោក បា​រ៉ា​ក់ អូ​បា​ម៉ា និង ភរិយា ដែល​កម្រ​បានឃើញ

​ចង់ដឹង​ទេ​ថា​តើ ប្រ​ធានា​ធិបតេយ្យ​អាមេរិក​ដ៏​មានអំណាច បា​រ៉ា​ក់ អូ​បា​ម៉ា និង ភរិយា លោកស្រី មី​ឈែល អូ​បា​ម៉ា បង្ហាញ​ភាពស្អិតល្មួត​ដាក់គ្នា​ខ្លាំង​ប៉ុនណា​នោះ សូម​មើល​ការ​បង្ហាញជូន​នៅ​ខាងក្រោម​នេះ​ទាំងអស់គ្នា ៖
(​ប្រភព ហ្វេ​សប៊ូ​ក​) កុសល​
កម្រង​រូបថត​ស្នេហា​ផ្អែមល្ហែម​របស់លោក បា​រ៉ា​ក់ អូ​បា​ម៉ា និង ភរិយា ដែល​កម្រ​បានឃើញ កម្រង​រូបថត​ស្នេហា​ផ្អែមល្ហែម​របស់លោក បា​រ៉ា​ក់ អូ​បា​ម៉ា និង ភរិយា ដែល​កម្រ​បានឃើញ កម្រង​រូបថត​ស្នេហា​ផ្អែមល្ហែម​របស់លោក បា​រ៉ា​ក់ អូ​បា​ម៉ា និង ភរិយា ដែល​កម្រ​បានឃើញ កម្រង​រូបថត​ស្នេហា​ផ្អែមល្ហែម​របស់លោក បា​រ៉ា​ក់ អូ​បា​ម៉ា និង ភរិយា ដែល​កម្រ​បានឃើញ កម្រង​រូបថត​ស្នេហា​ផ្អែមល្ហែម​របស់លោក បា​រ៉ា​ក់ អូ​បា​ម៉ា និង ភរិយា ដែល​កម្រ​បានឃើញ កម្រង​រូបថត​ស្នេហា​ផ្អែមល្ហែម​របស់លោក បា​រ៉ា​ក់ អូ​បា​ម៉ា និង ភរិយា ដែល​កម្រ​បានឃើញ កម្រង​រូបថត​ស្នេហា​ផ្អែមល្ហែម​របស់លោក បា​រ៉ា​ក់ អូ​បា​ម៉ា និង ភរិយា ដែល​កម្រ​បានឃើញ កម្រង​រូបថត​ស្នេហា​ផ្អែមល្ហែម​របស់លោក បា​រ៉ា​ក់ អូ​បា​ម៉ា និង ភរិយា ដែល​កម្រ​បានឃើញ កម្រង​រូបថត​ស្នេហា​ផ្អែមល្ហែម​របស់លោក បា​រ៉ា​ក់ អូ​បា​ម៉ា និង ភរិយា ដែល​កម្រ​បានឃើញ កម្រង​រូបថត​ស្នេហា​ផ្អែមល្ហែម​របស់លោក បា​រ៉ា​ក់ អូ​បា​ម៉ា និង ភរិយា ដែល​កម្រ​បានឃើញ កម្រង​រូបថត​ស្នេហា​ផ្អែមល្ហែម​របស់លោក បា​រ៉ា​ក់ អូ​បា​ម៉ា និង ភរិយា ដែល​កម្រ​បានឃើញ កម្រង​រូបថត​ស្នេហា​ផ្អែមល្ហែម​របស់លោក បា​រ៉ា​ក់ អូ​បា​ម៉ា និង ភរិយា ដែល​កម្រ​បានឃើញ កម្រង​រូបថត​ស្នេហា​ផ្អែមល្ហែម​របស់លោក បា​រ៉ា​ក់ អូ​បា​ម៉ា និង ភរិយា ដែល​កម្រ​បានឃើញ កម្រង​រូបថត​ស្នេហា​ផ្អែមល្ហែម​របស់លោក បា​រ៉ា​ក់ អូ​បា​ម៉ា និង ភរិយា ដែល​កម្រ​បានឃើញ កម្រង​រូបថត​ស្នេហា​ផ្អែមល្ហែម​របស់លោក បា​រ៉ា​ក់ អូ​បា​ម៉ា និង ភរិយា ដែល​កម្រ​បានឃើញ កម្រង​រូបថត​ស្នេហា​ផ្អែមល្ហែម​របស់លោក បា​រ៉ា​ក់ អូ​បា​ម៉ា និង ភរិយា ដែល​កម្រ​បានឃើញ កម្រង​រូបថត​ស្នេហា​ផ្អែមល្ហែម​របស់លោក បា​រ៉ា​ក់ អូ​បា​ម៉ា និង ភរិយា ដែល​កម្រ​បានឃើញ កម្រង​រូបថត​ស្នេហា​ផ្អែមល្ហែម​របស់លោក បា​រ៉ា​ក់ អូ​បា​ម៉ា និង ភរិយា ដែល​កម្រ​បានឃើញ កម្រង​រូបថត​ស្នេហា​ផ្អែមល្ហែម​របស់លោក បា​រ៉ា​ក់ អូ​បា​ម៉ា និង ភរិយា ដែល​កម្រ​បានឃើញ  កម្រង​រូបថត​ស្នេហា​ផ្អែមល្ហែម​របស់លោក បា​រ៉ា​ក់ អូ​បា​ម៉ា និង ភរិយា ដែល​កម្រ​បានឃើញ កម្រង​រូបថត​ស្នេហា​ផ្អែមល្ហែម​របស់លោក បា​រ៉ា​ក់ អូ​បា​ម៉ា និង ភរិយា ដែល​កម្រ​បានឃើញ កម្រង​រូបថត​ស្នេហា​ផ្អែមល្ហែម​របស់លោក បា​រ៉ា​ក់ អូ​បា​ម៉ា និង ភរិយា ដែល​កម្រ​បានឃើញ កម្រង​រូបថត​ស្នេហា​ផ្អែមល្ហែម​របស់លោក បា​រ៉ា​ក់ អូ​បា​ម៉ា និង ភរិយា ដែល​កម្រ​បានឃើញ