អ្នកគាំទ្ររិះគន់រូប Teaser របស់ Hyomin ក្រុមT-ara ថាប្រើ photoshop ជ្រុល

កាលពីពេលថ្មីៗ Hyomin សមាជិកក្រុម T-ara បានបញ្ចេញរូប Teaser សិចស៊ីសម្រាប់ត្រៀមចេញ ចម្រៀងថ្មីក្នុងពេលឆាប់ៗ ប៉ុន្តែរូបនោះត្រូវអ្នកគាំទ្រ និងអ្នកលេងអ៊ិនធឺណិត មួយចំនួននាំគ្នាទិតៀនទៅវិញ។

អ្នកគាំទ្ររិះគន់រូប Teaser របស់ Hyomin ក្រុមT-ara ថាប្រើ photoshop ជ្រុល

អ្នកគាំទ្រទាំងនោះបាន បង្ហោះរូបHyomin នឹងសរសេរពីក្រោមថា៖”រូប Teaser បានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង។ អ្នកផលិតចម្រៀងរបស់នាង បានជួលមនុស្សម្នាក់ៗសម្រាប់ថតវីដេអូចម្រៀងនិងរូប Teaser ប៉ុន្តែរូបនេះពិតជាធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាភ្ញាក់ផ្អើល ដោយសារវាខុសពីរូបរាងរបស់នាង ពិតប្រាកដ។ អ្នកដឹងទេ រូបនេះគឺប្រើកម្មវិធី photoshop”។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះពួកគេក៏បានយករូបរបស់ Hyominមកប្រៀបធៀបគ្នាទៀត៕

អ្នកគាំទ្ររិះគន់រូប Teaser របស់ Hyomin ក្រុមT-ara ថាប្រើ photoshop ជ្រុល

អ្នកគាំទ្ររិះគន់រូប Teaser របស់ Hyomin ក្រុមT-ara ថាប្រើ photoshop ជ្រុល

ប្រភព៖ សប្បាយ