បុរសចំណាស់ម្នាក់ ទៅជិះស្គីបានល្អ ធ្វើឲ្យក្រុមក្មេងៗ ស្រឡាំងកាំង (មានវីដេអូ)

បរទេស៖ បុរសចំណាស់ម្នាក់ទៅជិះបង្អើលក្រុមក្មេងៗ ធ្វើឲ្យពួកគេ ស្លឺភ្នែកនឹងទេពកោសល្យ ដ៏អស្ចារ្យរបស់គាត់ ដោយមិននឹកស្មានថា បុរសចាស់ យ៉ាងនេះអាចហក់ស្គី បានយ៉ាងល្អខណៈក្មេងៗ ទាំងនោះមិនអាចធ្វើបាន។  អ្នកបានឃើញប្រាកដជាឆ្ងល់ថា តើមានអាថកំបាំងអ្វី នៅក្រោយលោកតាម្នាក់នេះ បើគាត់ដើរសឹងមិនរួចផង ហេតុអ្វីអាចជិះស្គីបានយ៉ាងល្អ៕

ចង់ដឹងថាយ៉ាងណានោះទស្សនាវីដេអូជាមួយ Looking TODAY ទាំងអស់គ្នា! 

បុរសចំណាស់ម្នាក់ ទៅជិះស្គីបានល្អ ធ្វើឲ្យក្រុមក្មេងៗ ស្រឡាំងកាំង (មានវីដេអូ)

បុរសចំណាស់ម្នាក់ ទៅជិះស្គីបានល្អ ធ្វើឲ្យក្រុមក្មេងៗ ស្រឡាំងកាំង (មានវីដេអូ)