សម្ដេចតេជោ៖ ថ្ងៃនេះ គឺជាខួបគម្រប់ ១០ឆ្នាំ នៃការបញ្ជូនកង កម្លាំងមួកខៀវកម្ពុជា ចូលរួមថែរក្សា សន្តិភាព ជាមួយ UN

ភ្នំពេញ៖ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី០១ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានសរសេរបញ្ជាក់ថា ថ្ងៃនេះគឺជាខួបគម្រប់ ១០ឆ្នាំ នៃការចូលរួមបញ្ជូន កងកម្លាំងមួកខៀវកម្ពុជា ចូលរួមថែរក្សាសន្តិភាព ជាមួយអង្គការ សហប្រជាជាតិ (UN) ដែលបាននឹងកំពុង ធ្វើនៅក្នុងប្រទេសចំនួន ៨ ដូចជាប្រទេស សូដង់ ស៊ូដង់ខាងត្បូង អាហ្រ្វិកកណ្តាល លីបង់ ម៉ាលី ឆាត កោះសៃផ្រឹស និងអារ៉ាប់-ស៊ីរី។

នៅក្នុងបណ្ដាញ ទំនាក់ទំនងសង្គមហ្វេសប៊ុក របស់សម្ដេច បានសរសេរថា "ខ្ញុំសូមអរគុណ ជនរួមជាតិ ដែលបានចូលរួម ថែរក្សាសន្តិភាព ក្នុងប្រទេស និងបានគាំទ្រ នយោបាយ ការបរទេសកម្ពុជា ក្នុងការចូលរួមសហការ ជាមួយអង្គការ សហប្រជាជាតិ ដើម្បីចូលរួមថែ រក្សាសន្តិភាព សម្រាប់ពិភព លោកទាំងមូល"។

សម្ដេច បានបន្ថែមថា "ខ្ញុំសូមឆ្លៀត យកឱកាសនេះ សូមផ្ញើសេចក្តីនឹករឮក និងជូនពរដល់កងទ័ព មួកខៀវកម្ពុជា ទាំងអស់ដែល កំពុងឈរជើងបំពេញ បេសកកម្មជាមួយ អង្គការសហប្រជាជាតិ នៅតាមបណ្តា ប្រទេសនានា អោយជួបតែ សំណាងល្អ និងពុទ្ឋពរ ៤ប្រការគឺ អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ" ៕

សម្ដេចតេជោ៖ ថ្ងៃនេះ គឺជាខួបគម្រប់ ១០ឆ្នាំ នៃការបញ្ជូនកង កម្លាំងមួកខៀវកម្ពុជា ចូលរួមថែរក្សា សន្តិភាព ជាមួយ UN

សម្ដេចតេជោ៖ ថ្ងៃនេះ គឺជាខួបគម្រប់ ១០ឆ្នាំ នៃការបញ្ជូនកង កម្លាំងមួកខៀវកម្ពុជា ចូលរួមថែរក្សា សន្តិភាព ជាមួយ UN

សម្ដេចតេជោ៖ ថ្ងៃនេះ គឺជាខួបគម្រប់ ១០ឆ្នាំ នៃការបញ្ជូនកង កម្លាំងមួកខៀវកម្ពុជា ចូលរួមថែរក្សា សន្តិភាព ជាមួយ UN

សម្ដេចតេជោ៖ ថ្ងៃនេះ គឺជាខួបគម្រប់ ១០ឆ្នាំ នៃការបញ្ជូនកង កម្លាំងមួកខៀវកម្ពុជា ចូលរួមថែរក្សា សន្តិភាព ជាមួយ UN

សម្ដេចតេជោ៖ ថ្ងៃនេះ គឺជាខួបគម្រប់ ១០ឆ្នាំ នៃការបញ្ជូនកង កម្លាំងមួកខៀវកម្ពុជា ចូលរួមថែរក្សា សន្តិភាព ជាមួយ UN

សម្ដេចតេជោ៖ ថ្ងៃនេះ គឺជាខួបគម្រប់ ១០ឆ្នាំ នៃការបញ្ជូនកង កម្លាំងមួកខៀវកម្ពុជា ចូលរួមថែរក្សា សន្តិភាព ជាមួយ UN

សម្ដេចតេជោ៖ ថ្ងៃនេះ គឺជាខួបគម្រប់ ១០ឆ្នាំ នៃការបញ្ជូនកង កម្លាំងមួកខៀវកម្ពុជា ចូលរួមថែរក្សា សន្តិភាព ជាមួយ UN

សម្ដេចតេជោ៖ ថ្ងៃនេះ គឺជាខួបគម្រប់ ១០ឆ្នាំ នៃការបញ្ជូនកង កម្លាំងមួកខៀវកម្ពុជា ចូលរួមថែរក្សា សន្តិភាព ជាមួយ UN

សម្ដេចតេជោ៖ ថ្ងៃនេះ គឺជាខួបគម្រប់ ១០ឆ្នាំ នៃការបញ្ជូនកង កម្លាំងមួកខៀវកម្ពុជា ចូលរួមថែរក្សា សន្តិភាព ជាមួយ UN

សម្ដេចតេជោ៖ ថ្ងៃនេះ គឺជាខួបគម្រប់ ១០ឆ្នាំ នៃការបញ្ជូនកង កម្លាំងមួកខៀវកម្ពុជា ចូលរួមថែរក្សា សន្តិភាព ជាមួយ UN

សម្ដេចតេជោ៖ ថ្ងៃនេះ គឺជាខួបគម្រប់ ១០ឆ្នាំ នៃការបញ្ជូនកង កម្លាំងមួកខៀវកម្ពុជា ចូលរួមថែរក្សា សន្តិភាព ជាមួយ UN

សម្ដេចតេជោ៖ ថ្ងៃនេះ គឺជាខួបគម្រប់ ១០ឆ្នាំ នៃការបញ្ជូនកង កម្លាំងមួកខៀវកម្ពុជា ចូលរួមថែរក្សា សន្តិភាព ជាមួយ UN