ខុទ្ទកាល័យ សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី បញ្ជាក់ពី ការប្រើរូបខុសរវាង ឌី ពៅ អភិបាលរង ខេត្តបាត់ដំបង និងនាយរងខុទ្ទកាល័យ សម្តេចតេជោ

ខុទ្ទកាល័យ សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី បញ្ជាក់ពី ការប្រើរូបខុសរវាង ឌី ពៅ អភិបាលរង ខេត្តបាត់ដំបង និងនាយរងខុទ្ទកាល័យ សម្តេចតេជោ

  • ខុទ្ទកាល័យ សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី បញ្ជាក់ពី ការប្រើរូបខុសរវាង ឌី ពៅ អភិបាលរង ខេត្តបាត់ដំបង និងនាយរងខុទ្ទកាល័យ សម្តេចតេជោ已关闭评论
  • 22 views
  • Hide Sidebar
    A+