សម្ដេច សាយ ឈុំ អញ្ជើញចុះជួប សំណេះសំណាល និងសួរសុខទុក្ខ បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ នៅសង្កាត់បឹងរាំង

ភ្នំពេញ៖ សម្ដេចវិបុលសេនាភក្ដី សាយ ឈុំ ប្រធានព្រឹទ្ធសភា នៃកម្ពុជា នៅល្ងាចថ្ងៃទី០១ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានអញ្ជើញចុះជួប សំណេះសំណាល និងសាកសួរសុខទុក្ខ អាជ្ញាធរសង្កាត់ និងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ យុវជន យុវនារី ក្នុងសង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ។

សម្ដេច សាយ ឈុំ អញ្ជើញចុះជួប សំណេះសំណាល និងសួរសុខទុក្ខ បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ នៅសង្កាត់បឹងរាំង

សម្ដេច សាយ ឈុំ អញ្ជើញចុះជួប សំណេះសំណាល និងសួរសុខទុក្ខ បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ នៅសង្កាត់បឹងរាំង

សម្ដេច សាយ ឈុំ អញ្ជើញចុះជួប សំណេះសំណាល និងសួរសុខទុក្ខ បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ នៅសង្កាត់បឹងរាំង

សម្ដេច សាយ ឈុំ អញ្ជើញចុះជួប សំណេះសំណាល និងសួរសុខទុក្ខ បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ នៅសង្កាត់បឹងរាំង

សម្ដេច សាយ ឈុំ អញ្ជើញចុះជួប សំណេះសំណាល និងសួរសុខទុក្ខ បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ នៅសង្កាត់បឹងរាំង

សម្ដេច សាយ ឈុំ អញ្ជើញចុះជួប សំណេះសំណាល និងសួរសុខទុក្ខ បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ នៅសង្កាត់បឹងរាំង