សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី ការបោះពុម្ភតារាង ទូទាត់បៀវត្ស អាណត្តិបើកប្រាក់ និងការបើកផ្ដល់ប្រាក់ បៀវត្ស ជូនមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល សម្រាប់ខែមេសា-ឧសភា ឆ្នាំ២០១៦

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី ការបោះពុម្ភតារាង ទូទាត់បៀវត្ស អាណត្តិបើកប្រាក់ និងការបើកផ្ដល់ប្រាក់ បៀវត្ស ជូនមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល សម្រាប់ខែមេសា-ឧសភា ឆ្នាំ២០១៦

  • សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី ការបោះពុម្ភតារាង ទូទាត់បៀវត្ស អាណត្តិបើកប្រាក់ និងការបើកផ្ដល់ប្រាក់ បៀវត្ស ជូនមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល សម្រាប់ខែមេសា-ឧសភា ឆ្នាំ២០១៦已关闭评论
  • 21 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/03/01  Category:ក្នុងស្រុក