រថយន្ត HINO ព្រលះ​ជាមួយ RX 330 ស្លាប់​ម្នាក់ របួសស្រាល​ម្នាក់

មាន​អ្វីខ្លះ​កើតឡើង​នៅ​ពេល​អ្នក​ប្រើ​ថ្នាំ​ផ្សះ​ក្នុង​ករណី​មិន​ចាំបាច់?

ថ្នាំ​ផ្សះ​ជា​ប្រភេទ​ថ្នាំ​សម្លាប់​មេរោគ ប៉ុន្តែ​ថ្នាំ​ប្រភេទ​នេះ​មិន​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​កម្ចាត់​មេរោគ​ដទៃ​ទៀត​ដូច​ជា មេរោគ​ដែល​បង្ក​ឲ្យ​មាន​ជំងឺ​គ្រុនក្តៅ ឬ​ផ្តាសាយ​នោះ​ទេ ដូច្នេះ​ទើប​ក្រសួងសុខាភិបាល​ប្រកាស​មិន​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​ថ្នាំ​ផ្សះ​ក្នុង​ករណី​មិន​ចាំបាច់ ។

១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ ម៉ោង ១០:០៨