លោកស្រី​ម៉ែន សំអន មានទុក្ខ​ក្រៀមក្រំ​ក្រៃលែង​ដែល​លោក ប៉េង ប៉ាត់ ត្រូវជា​ស្វាមី បានទទួល​មរណភាព​

ភ្នំពេញ: លោកស្រី​ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ម៉ែន សំអន មានទុក្ខ​ក្រៀមក្រំ​ក្រៃលែង​ដែល​លោក ប៉េង ប៉ាត់ ត្រូវជា​ស្វាមី​របស់លោក​ស្រី បានទទួល​មរណភាព​កាលពី​វេលា​ម៉ោង ១:៣៥ នាទី​ទៀបភ្លឺ ថ្ងៃទី​២ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០១៦ ក្នុង​ជន្មាយុ​៦៦​ឆ្នាំ ដោយ​រោគាពាធ ។ សព​តម្កល់​នៅ​ភូមិគ្រឹះ​លេខ​៣ ផ្លូវ​លេខ​៤៦៦ សង្កាត់​ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានី​ភ្នំពេញ (​ខាងជើង​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​)៕​

លោកស្រី​ម៉ែន សំអន មានទុក្ខ​ក្រៀមក្រំ​ក្រៃលែង​ដែល​លោក ប៉េង ប៉ាត់ ត្រូវជា​ស្វាមី បានទទួល​មរណភាព​

លោកស្រី​ម៉ែន សំអន មានទុក្ខ​ក្រៀមក្រំ​ក្រៃលែង​ដែល​លោក ប៉េង ប៉ាត់ ត្រូវជា​ស្វាមី បានទទួល​មរណភាព​

លោកស្រី​ម៉ែន សំអន មានទុក្ខ​ក្រៀមក្រំ​ក្រៃលែង​ដែល​លោក ប៉េង ប៉ាត់ ត្រូវជា​ស្វាមី បានទទួល​មរណភាព​

លោកស្រី​ម៉ែន សំអន មានទុក្ខ​ក្រៀមក្រំ​ក្រៃលែង​ដែល​លោក ប៉េង ប៉ាត់ ត្រូវជា​ស្វាមី បានទទួល​មរណភាព​

លោកស្រី​ម៉ែន សំអន មានទុក្ខ​ក្រៀមក្រំ​ក្រៃលែង​ដែល​លោក ប៉េង ប៉ាត់ ត្រូវជា​ស្វាមី បានទទួល​មរណភាព​

លោកស្រី​ម៉ែន សំអន មានទុក្ខ​ក្រៀមក្រំ​ក្រៃលែង​ដែល​លោក ប៉េង ប៉ាត់ ត្រូវជា​ស្វាមី បានទទួល​មរណភាព​

លោកស្រី​ម៉ែន សំអន មានទុក្ខ​ក្រៀមក្រំ​ក្រៃលែង​ដែល​លោក ប៉េង ប៉ាត់ ត្រូវជា​ស្វាមី បានទទួល​មរណភាព​

លោកស្រី​ម៉ែន សំអន មានទុក្ខ​ក្រៀមក្រំ​ក្រៃលែង​ដែល​លោក ប៉េង ប៉ាត់ ត្រូវជា​ស្វាមី បានទទួល​មរណភាព​

លោកស្រី​ម៉ែន សំអន មានទុក្ខ​ក្រៀមក្រំ​ក្រៃលែង​ដែល​លោក ប៉េង ប៉ាត់ ត្រូវជា​ស្វាមី បានទទួល​មរណភាព​

លោកស្រី​ម៉ែន សំអន មានទុក្ខ​ក្រៀមក្រំ​ក្រៃលែង​ដែល​លោក ប៉េង ប៉ាត់ ត្រូវជា​ស្វាមី បានទទួល​មរណភាព​

លោកស្រី​ម៉ែន សំអន មានទុក្ខ​ក្រៀមក្រំ​ក្រៃលែង​ដែល​លោក ប៉េង ប៉ាត់ ត្រូវជា​ស្វាមី បានទទួល​មរណភាព​