ការបោះឆ្នោត ជ្រើសតំាងប្រធានា ធិបតីថ្មីនៅភូមា នឹងអាចព្រឹត្តិធ្វើ ឡើងនៅថ្ងៃទី១០ មីនា

ប៊ីប៊ីស៊ី៖ ក្នុងអំឡុងពេល ០២ម៉ោងមុនេះ ទូរទស្សន៍ប៊ីប៊ីស៊ី បានផ្សព្វផ្សាយថា សម្រាប់ការជ្រើសតាំង តំណែងប្រធានាធិបតីភូមា អាចនឹងមានដំណើរ វិវត្តន៍ទៅមុខហើយ ដោយគ្រោងនឹងជ្រើសតាំង ឡើងនៅសប្តាហ៍ខាងមុខ អាចធ្វើនៅថ្ងៃទី១០ មីនា ។

ចំពោះដំណឹងនេះ ត្រូវបានគេដឹងថា វាជាការបញ្ចប់នូវការចចារ មួយដែលថា តើរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាច នឹងទទួលយក លោកស្រី អ៊ុងសាន ស៊ូជី ឡើងកាត់កិច្ចការដ៏ធំនេះ ។

គួររំលឹកថា លោកស្រី អ៊ុងសាន ស៊ូជី ជាមេបក្សសម្ព័ន្ធជាតិ ដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ ហៅកាត់ (NLD) ហើយបានឈ្នះឆ្នោតយ៉ាង សន្ធឹកសន្ធាប់កាលពីខែវិច្ឆិកា និងចូលកាន់តំណែង ផ្លូវការនៅចុងខែ ។

ប៉ុន្តែ មិនទាន់ដឹងច្បាស់ថា រដ្ឋធម្មនុញ្ញសម្រេចឲ្យ លោកស្រីឡើងកាន់ជា ប្រធានាធិបតីនោះ មិនទាន់ច្បាស់ទេ ៕

ការបោះឆ្នោត ជ្រើសតំាងប្រធានា ធិបតីថ្មីនៅភូមា នឹងអាចព្រឹត្តិធ្វើ ឡើងនៅថ្ងៃទី១០ មីនា