ឆាកជីវិត​ជូរចត់​របស់ ហ៊ាំ​ង ង៉ោ តារា​ខ្មែរ​តែមួយគត់​ធ្លាប់​ទទួលពាន Oscar

dnt-news : ​រហូតមកដល់ ពេលនេះ សិល្បករ​រៀមច្បង ហ៊ាំ​ង ង៉ោ​នៅតែ​ជា​តារា​សម្ដែង​ប្រុស​អាស៊ី​តែមួយគត់​ដែល​ធ្លាប់​ទទួល​រង្វាន់ “​តួរង​ប្រុស​ល្អ​បំផុត​” នៅក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ Oscar​។​