ទស្សនា វីដេអូ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងពិធីបិទសន្និបាតកងកម្លាំង រក្សាសន្តិភាពអង្គការ សហប្រជាតិកម្ពុជា កាលពីម្សិលមិញ នៅវិមានសន្តិភាព ភ្នំពេញ

 

ពិធីបិទសន្និបាត កងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិកម្ពុជា

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីបិទសន្និបាតកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាតិកម្ពុជា កាលពីម្សិលមិញ នៅវិមានសន្តិភាព ភ្នំពេញ៕

Posted by Samdech Hun Sen, Cambodian Prime Minister on Tuesday, March 1, 2016

ទស្សនា វីដេអូ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងពិធីបិទសន្និបាតកងកម្លាំង រក្សាសន្តិភាពអង្គការ សហប្រជាតិកម្ពុជា កាលពីម្សិលមិញ នៅវិមានសន្តិភាព ភ្នំពេញ