អភិបាលខណ្ឌ ដូនពេញ ដឹកនាំកម្លាំងចុះបង្ក្រាប ករណីចែកចាយ និងប្រើប្រាស់ គ្រឿងញៀន នៅប្លុកផ្លូវរទេះភ្លើង

ភ្នំពេញ៖ លោក គួច ចំរើន អភិបាល នៃគណៈអភិបាល ខណ្ឌដូនពេញ នៅម៉ោង ១២៖០០នាទី ថ្ងៃទី០២ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានដឹកនាំកម្លាំង ចុះបង្ក្រាបករណីចែកចាយ និងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន នៅប្លុកផ្លូវរទេះភ្លើង (R6) ៕

អភិបាលខណ្ឌ ដូនពេញ ដឹកនាំកម្លាំងចុះបង្ក្រាប ករណីចែកចាយ និងប្រើប្រាស់ គ្រឿងញៀន នៅប្លុកផ្លូវរទេះភ្លើង

អភិបាលខណ្ឌ ដូនពេញ ដឹកនាំកម្លាំងចុះបង្ក្រាប ករណីចែកចាយ និងប្រើប្រាស់ គ្រឿងញៀន នៅប្លុកផ្លូវរទេះភ្លើង

អភិបាលខណ្ឌ ដូនពេញ ដឹកនាំកម្លាំងចុះបង្ក្រាប ករណីចែកចាយ និងប្រើប្រាស់ គ្រឿងញៀន នៅប្លុកផ្លូវរទេះភ្លើង

អភិបាលខណ្ឌ ដូនពេញ ដឹកនាំកម្លាំងចុះបង្ក្រាប ករណីចែកចាយ និងប្រើប្រាស់ គ្រឿងញៀន នៅប្លុកផ្លូវរទេះភ្លើង

អភិបាលខណ្ឌ ដូនពេញ ដឹកនាំកម្លាំងចុះបង្ក្រាប ករណីចែកចាយ និងប្រើប្រាស់ គ្រឿងញៀន នៅប្លុកផ្លូវរទេះភ្លើង

អភិបាលខណ្ឌ ដូនពេញ ដឹកនាំកម្លាំងចុះបង្ក្រាប ករណីចែកចាយ និងប្រើប្រាស់ គ្រឿងញៀន នៅប្លុកផ្លូវរទេះភ្លើង

អភិបាលខណ្ឌ ដូនពេញ ដឹកនាំកម្លាំងចុះបង្ក្រាប ករណីចែកចាយ និងប្រើប្រាស់ គ្រឿងញៀន នៅប្លុកផ្លូវរទេះភ្លើង

អភិបាលខណ្ឌ ដូនពេញ ដឹកនាំកម្លាំងចុះបង្ក្រាប ករណីចែកចាយ និងប្រើប្រាស់ គ្រឿងញៀន នៅប្លុកផ្លូវរទេះភ្លើង

អភិបាលខណ្ឌ ដូនពេញ ដឹកនាំកម្លាំងចុះបង្ក្រាប ករណីចែកចាយ និងប្រើប្រាស់ គ្រឿងញៀន នៅប្លុកផ្លូវរទេះភ្លើង

អភិបាលខណ្ឌ ដូនពេញ ដឹកនាំកម្លាំងចុះបង្ក្រាប ករណីចែកចាយ និងប្រើប្រាស់ គ្រឿងញៀន នៅប្លុកផ្លូវរទេះភ្លើង

អភិបាលខណ្ឌ ដូនពេញ ដឹកនាំកម្លាំងចុះបង្ក្រាប ករណីចែកចាយ និងប្រើប្រាស់ គ្រឿងញៀន នៅប្លុកផ្លូវរទេះភ្លើង

អភិបាលខណ្ឌ ដូនពេញ ដឹកនាំកម្លាំងចុះបង្ក្រាប ករណីចែកចាយ និងប្រើប្រាស់ គ្រឿងញៀន នៅប្លុកផ្លូវរទេះភ្លើង

  • អភិបាលខណ្ឌ ដូនពេញ ដឹកនាំកម្លាំងចុះបង្ក្រាប ករណីចែកចាយ និងប្រើប្រាស់ គ្រឿងញៀន នៅប្លុកផ្លូវរទេះភ្លើង已关闭评论
  • 11 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/03/02  Category:ក្នុងស្រុក