បន្តិចទៀត​យើង​គ្រប់គ្នា​ក្លាយ​ដូច​មនុស្ស​យន្ត​

dnt-news : ​ការបញ្ចូល​ទិន្នន័យ​ចូល​ខួរក្បាល​មនុស្ស វា​ហាក់ដូចជា​ការស្រមើស្រមៃ ដែល​គេ​ធ្លាប់តែ​ឃើញ​មានតែ​ក្នុង​ខ្សែភាពយន្ត​បែប​វិទ្យាសាស្ត្រ ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែ​ពេលនេះ​វា​ក្លាយជា​ការពិតហើយ​។ ក្រុម​អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​មួយក្រុម​មកពី HRL Laboratories សហរដ្ឋអាមេរិក បាន​អះអាងថា​ពួកគេ​បាន​រកឃើញ​វិធីសាស្ត្រ​បញ្ច