ជី​យ៉ូ​ទី​រ៉ា មនុស្ស​ពីងពាង​នៅ​ឥណ្ឌា​

dnt-news : ​ បុរស​ជនជាតិ​ឥណ្ឌា​ម្នាក់​ឈ្មោះ ជី​យ៉ូ​ទី​រ៉ា កា ណា​តា​កា អាយុ​២២​ឆ្នាំ​រស់នៅក្នុង​រដ្ឋកា​ណា​តា​កា​ភាគខាងត្បូង​ប្រទេស​ឥណ្ឌា​ត្រូវបាន​អ្នកទេសចរ​ធ្វើការ​ប្រៀបធៀប​គេ​ជាមួយនឹង​មនុស្ស​ពីងពាង​ដ៏​ល្បីល្បាញ​នៅពេល​គេ​សម្តែង​វារ​ឡើងលើ​កំផែង​ទីក្រុង​ជីតា​ដួ​ហ្គា​នៅក្នុង​ប្រទេស​ឥណ្ឌា​នោះ ។