ក្រសួងធនធានទឹក បញ្ចប់សាងសង់ ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ នាំទឹកបញ្ចូលស្រែ អូរក្រូចជាស្ថាពរ

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ដែលបានអនុវត្ត គម្រោងសាងសង់ប្រព័ន្ធ ធារាសាស្រ្ត ស្ថិតក្នុងឃុំសាលាវិស័យ និងឃុំទួលគ្រើល ស្រុកប្រាសាទបល្ល័ង្គ ត្រូវបានសាងសង់ រួចរាល់ជាស្ថាពរហើយ។

យោងតាម គេហទំព័ររបស់ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានឲ្យដឹងថា គម្រោងអនុវត្តប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ នាំទឹកបញ្ចូលស្រែ អូរក្រូច ស្ថិតក្នុងឃុំសាលាវិស័យ ស្រុកប្រាសាទបល្ល័ង្គ ខេត្តកំពង់ធំ ត្រូវបានក្រសួង អនុវត្តរួចរាល់ជាស្ថាពរ និងបានដាក់ឲ្យដំណើរការ សម្រាប់បម្រើដល់ការស្រោចស្រព ដីស្រែរបស់បងប្អូនប្រជាកសិករ ប្រមាណ ៤.៥០០ ហិកតា ស្ថិតក្នុងឃុំសាលាវិស័យ និងឃុំទួលគ្រើល ស្រុកប្រាសាទបល្ល័ង្គ ខេត្តកំពង់ធំ ៕

ក្រសួងធនធានទឹក បញ្ចប់សាងសង់ ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ នាំទឹកបញ្ចូលស្រែ អូរក្រូចជាស្ថាពរ

ក្រសួងធនធានទឹក បញ្ចប់សាងសង់ ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ នាំទឹកបញ្ចូលស្រែ អូរក្រូចជាស្ថាពរ

ក្រសួងធនធានទឹក បញ្ចប់សាងសង់ ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ នាំទឹកបញ្ចូលស្រែ អូរក្រូចជាស្ថាពរ