រាង​សិចស៊ី​របស់​ Seolhyunក្រុម AOAលិច​បាត់ ពេល​ប្រៀបធៀប​ជាមួយ Naeunក្រុម Apink

ការធ្វើការ ប្រៀបធៀបរូបថត អ្នកលេងអ៊ីនធឺណិត ក៏ជាអ្នកគាំទ្រ បានលើកឡើងថា ដងខ្លួនរបស់Seolhyun សមាជិកក្រុម AOA មិនស្អាតដូច Son Naeunក្រុម Apink ឡើយ។

ទោះជា Seolhyun ត្រូវគេទទួលស្គាល់ថា ជាតារាស្រី មានដងខ្លួនស្លីម និងសិចស៊ី ប៉ុន្តែអ្នកគាំទ្រមួយ ចំនួននៅតែឲ្យពិន្ទុខ្ពស់ ទៅលើរាងរបស់ Son Naeun។ ការលើកឡើងបែបនេះស្របពេល គេហទំព័រ  Pann បានយករូបអ្នកទាំងពីរ មកប្រៀបធៀបគ្នា។ អ្នកគាំទ្រមួយចំនួន គិតថារាង Son Naeun ស្អាតជាងថែម ទាំងយករូបអ្នក ទាំងពីរដែលស្លៀក សំលៀកបំពាក់ ស្រដៀងគ្នាមក ប្រៀបធៀបទៀតផង។

ខាងក្រោមជារូបភាពរបស់ Seolhyun(១)និង Son Naeun(២)៖

១. គូទរបស់ Seolhyun រាងសំប៉ែត ឯ Son Naeunរាងមូលល្អ

រាង​សិចស៊ី​របស់​ Seolhyunក្រុម AOAលិច​បាត់ ពេល​ប្រៀបធៀប​ជាមួយ Naeunក្រុម Apink

២.ត្រគាករបស់ Son Naeun រាងផ្លែប៉ោម ឯ Seolhyunគ្មាន

រាង​សិចស៊ី​របស់​ Seolhyunក្រុម AOAលិច​បាត់ ពេល​ប្រៀបធៀប​ជាមួយ Naeunក្រុម Apink

៣. Son Naeun មានចង្កេះស្លីមជាង

រាង​សិចស៊ី​របស់​ Seolhyunក្រុម AOAលិច​បាត់ ពេល​ប្រៀបធៀប​ជាមួយ Naeunក្រុម Apink

ដោយ៖sabay