ជីវិត​ពិត​លោក បាន កី​មូ​ន អគ្គលេខាធិការ​អង្គការសហប្រជាជាតិ​

dnt-news : ​លោក បាន គី​មូ​ន កើត​នៅ​ថ្ងៃទី​១៣​មិថុនា ឆ្នាំ​១៩៤៤ ក្នុងភូមិ​កសិដ្ឋាន​តូច​មួយ​នៃ​ខេត្ត​ឈុ​ង​ឆុង​ប៊ុ​ក​ដូ ប្រទេស​កូរ៉េខាងត្បូង ។​កាលពី​កុមារភាព​ឪពុក​របស់លោក​បាន គី​មូ​ន​ជា​ម្ចាស់​គ្រប់គ្រង​ឃ្លាំង​ស្តុក​អីវ៉ាន់ ប៉ុន្តែ​មុខជំនាញ​នេះ​ត្រូវ​ក្ស័យ​ទុន​ទៅវិញ ហើយ​គ្រួសារ​របស់លោក​ក៏បាន​ធ្ល