សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ផ្ញើសារលិខិតរំលែកទុក្ខ លោកជំទាវ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ម៉ែន សំអន ចំពោះមរណភាព ឯកឧត្តម ប៉េង ប៉ាត់

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ផ្ញើសារលិខិតរំលែកទុក្ខ លោកជំទាវ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ម៉ែន សំអន ចំពោះមរណភាព ឯកឧត្តម ប៉េង ប៉ាត់