ស្រ្តីវ័យ ៤០ឆ្នាំឡើងទៅចាប់ផ្តើម មានបញ្ហាផ្នែក អ័ម៉ូនភេទ

ស្រ្តីវ័យ ៤០ឆ្នាំឡើងទៅចាប់ផ្តើម មានបញ្ហាផ្នែក អ័ម៉ូនភេទស្រី  ជះឥទ្ធិពលចំពោះខួរក្បាល អារម្មណ៍ ចិត្តគំនិត មានអាការផ្សេងៗកើតឡើង ដែលអាចជះ ឥទ្ធិពលចំពោះគុណភាពជីវិតដែលអាការ ទាំងនេះមានដូចជា រដូវមិនទៀតទាត់ ពេលខ្លះមកតិច ខ្លះទៀតមកច្រើនពេក ៗ ២ ឬ ៣សប្តាហ៍មកម្តងក៏មាន។ លើសពីនេះ គឺមានអាការគេងមិនលក់ ដូចជាពិបាកគេងលក់ ឬភ្ញាក់ជាញឹកញាប់ នៅកណ្តាលអធ្រាត្រ ឬភ្ញាក់លឿន ជាប្រក្រតី ដែលបណ្តាលឲ្យមាន អារម្មណ៍ប្រែប្រួល កើតអាការសោកសៅ ឬឆេវឆាវ។ ចំណែកឯអ័រម៉ូន អេស្រ្តូចេន ដែលចុះថយ ធ្វលឲ្យជា លិកាភ្នាសទ្វារមាសស្តើង ភាពយឺតយារ និងទឹករំអិលមានការថយចុះ ដែលធ្វើឲ្យការ រួមភេទមិនរលូន។ក្រៅពីនេះ ភាពតានតឹង អ័រម៉ូនភេទ អាស្រ្តូចេន ថុចុះ ការផលិតខូលឡា ចេណក៏ចុះថយ ធ្វើឲ្យស្បែកស្រ្តីវ័យអស់រដូវ ចាប់ផ្តើមស្តើង មិនតឹងណែន និងឆាប់ជ្រីវជ្រួញទៀតផង។

ស្រ្តីវ័យ ៤០ឆ្នាំឡើងទៅចាប់ផ្តើម មានបញ្ហាផ្នែក អ័ម៉ូនភេទ