តុលាការ​កំពូល​ជំនុំជម្រះ​បណ្តឹង​​របស់​ស្ត្រី​បឹងកក់

តុលាការ​កំពូល​ជំនុំជម្រះ​បណ្តឹង​​របស់​ស្ត្រី​បឹងកក់

សកម្មជន​ដី​ធ្លីតំបន់​បឹង​កក់​ និង​អ្នកស្រី ​ទេព វណ្ណី​ ប្រមូល​ផ្តុំ​នៅ​ពី​ក្រោម​ក្លោង​ទ្វារ​ចូល​ទៅ​ក្នុង​តុលាការ​កំពូល កាល​ពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ពុធ​ ទី​២​​ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៦។​ (ហ៊ុល​ រស្មី/VOA)

តុលាការ​កំពូល​ជំនុំជម្រះ​បណ្តឹង​​របស់​ស្ត្រី​បឹងកក់

អ្នក​ស្រី​ ទេព​ វន្នី​ អ្នក​ការពារ​សិទ្ធិ​រស់​នៅ​ក្នុង​តំបន់​បឹងកក់​ (ឈរ​នៅ​កណ្តាល)​ កំពុង​ស្រែក​ទាមទារ​យុត្តិ​ធម៌​នៅ​មុខ​ច្រក​ចូល​តុលាការ​កំពូល​កាល​ពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ពុធ​ ទី​២ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០១៦។ (ហ៊ុល រស្មី/VOA)

តុលាការ​កំពូល​ជំនុំជម្រះ​បណ្តឹង​​របស់​ស្ត្រី​បឹងកក់