រ៉ូប​ផ្កា​​ច្រើន​ម៉ូដ​ ពិសេស​សម្រាប់​មិត្ត​នារី​ពាក់​ទៅ​កម្មវិធី​ជួបជុំ​​ផ្សេង​ៗ

រ៉ូប​ផ្កា​​គឺ​ម៉ូដ​ដែល​ពេញ​​និយម​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ម៉ូដ​រ៉ូប​ផ្សេង​ៗ​​​ដូច​ជា​លាត​និង​ក្បាច់។ នារី​ៗ​អាច​ប្រើ​វា​បាន​ច្រើន​កាលៈទេសៈ​ដូច​ជា​ទៅ​ខួប​កំណើត​ឬ​ដើរ​លេង​តាម​ផ្សារ​ទំនើប​នានា ពេល​ខ្លះ​ក៏​អាច​ពាក់​មក​ធ្វើ​ការ​ក៏​បាន។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចេះ​ជ្រើសរើស​​គ្រឿង​បន្ថែម​ដូច​ជា​ ស្បែក​ជើង​ កាបូប​ វា​ក៏​ជា​ផ្នែក​មួយ​ជួយ​លើក​សម្រស់​និង​ភាព​ទាក់ទាញ​បន្ថែម។ Sabay នឹង​បង្ហាញ​​រ៉ូប​ផ្កា​ស្អាតៗ​ដែល​ចេញ​សម្រាប់​ចុង​ឆ្នាំ​២០១៥​និង​ដើម​ឆ្នាំ​២០១៦៖

 

 

រ៉ូប​ផ្កា​​ច្រើន​ម៉ូដ​ ពិសេស​សម្រាប់​មិត្ត​នារី​ពាក់​ទៅ​កម្មវិធី​ជួបជុំ​​ផ្សេង​ៗ

 

រ៉ូប​ផ្កា​​ច្រើន​ម៉ូដ​ ពិសេស​សម្រាប់​មិត្ត​នារី​ពាក់​ទៅ​កម្មវិធី​ជួបជុំ​​ផ្សេង​ៗ

 

រ៉ូប​ផ្កា​​ច្រើន​ម៉ូដ​ ពិសេស​សម្រាប់​មិត្ត​នារី​ពាក់​ទៅ​កម្មវិធី​ជួបជុំ​​ផ្សេង​ៗ

 

រ៉ូប​ផ្កា​​ច្រើន​ម៉ូដ​ ពិសេស​សម្រាប់​មិត្ត​នារី​ពាក់​ទៅ​កម្មវិធី​ជួបជុំ​​ផ្សេង​ៗ

 

រ៉ូប​ផ្កា​​ច្រើន​ម៉ូដ​ ពិសេស​សម្រាប់​មិត្ត​នារី​ពាក់​ទៅ​កម្មវិធី​ជួបជុំ​​ផ្សេង​ៗ

 

រ៉ូប​ផ្កា​​ច្រើន​ម៉ូដ​ ពិសេស​សម្រាប់​មិត្ត​នារី​ពាក់​ទៅ​កម្មវិធី​ជួបជុំ​​ផ្សេង​ៗ

 

រ៉ូប​ផ្កា​​ច្រើន​ម៉ូដ​ ពិសេស​សម្រាប់​មិត្ត​នារី​ពាក់​ទៅ​កម្មវិធី​ជួបជុំ​​ផ្សេង​ៗ

 

រ៉ូប​ផ្កា​​ច្រើន​ម៉ូដ​ ពិសេស​សម្រាប់​មិត្ត​នារី​ពាក់​ទៅ​កម្មវិធី​ជួបជុំ​​ផ្សេង​ៗ

 

រ៉ូប​ផ្កា​​ច្រើន​ម៉ូដ​ ពិសេស​សម្រាប់​មិត្ត​នារី​ពាក់​ទៅ​កម្មវិធី​ជួបជុំ​​ផ្សេង​ៗ

 

ចុចអាន៖៣​ស្ទីល​ឈុត​អាវ​ធំ​ សម្រាប់​បុរស​ចូលរួម​មង្គលការ​តាម​ហាង

 

ប្រែសម្រួល៖ ហេង សុធារិទ្ធិ
ប្រភព៖  thebestfashionblog