១១ សន្លឹក​ពី​ ស៊ឹម​ ថៃណា​ កាល​វ័យ​ជំទង់​

តារា​ចម្រៀង​ ស៊ឹម ថៃណា ដែល​ស្ងប់ស្ងាត់​សកម្មភាព​សិល្បៈ បាន​បង្ហាញ​ភាព​​ប្រែ​ប្រួល​ខ្លះ​ៗ​ចន្លោះ​ពី​វ័យ​ជំទង់​រហូត​មក​ដល់​ឥឡូវ។​​មាន​រូប​ភាព​ ១០ សន្លឹក​ របស់តារា​ចម្រៀង​រូប​នេះ ដើម្បី​ផ្ទៀង​ផ្ទាត់  តើ​ពីមុន​មក​ដល់​ឥឡូវ​ប្រែ​ប្រួល​កម្រិត​ណា  តោះ​មើល​រូប​ភាព​ខាង​​ក្រោម​នេះទាំង​អស់​គ្នា​៖

 

១១ សន្លឹក​ពី​ ស៊ឹម​ ថៃណា​ កាល​វ័យ​ជំទង់​

 

 (ស៊ឹម​ ថៃណា រូប​ខាង​ស្តាំដៃ​)

 

១១ សន្លឹក​ពី​ ស៊ឹម​ ថៃណា​ កាល​វ័យ​ជំទង់​

 

១១ សន្លឹក​ពី​ ស៊ឹម​ ថៃណា​ កាល​វ័យ​ជំទង់​

 

(ស៊ឹម​ ថៃណា រូប​ខាង​ស្តាំដៃ​)

១១ សន្លឹក​ពី​ ស៊ឹម​ ថៃណា​ កាល​វ័យ​ជំទង់​

 

១១ សន្លឹក​ពី​ ស៊ឹម​ ថៃណា​ កាល​វ័យ​ជំទង់​

 

(ស៊ឹម​ ថៃណា រូប​អាវ​ស ឈរ​កណ្តាល​គេ)

១១ សន្លឹក​ពី​ ស៊ឹម​ ថៃណា​ កាល​វ័យ​ជំទង់​

 

១១ សន្លឹក​ពី​ ស៊ឹម​ ថៃណា​ កាល​វ័យ​ជំទង់​

 

 ​(ស៊ឹម ថៃណា រូប​អាវ​ខ្មៅ​ ស្តាំ​ដៃ​)

១១ សន្លឹក​ពី​ ស៊ឹម​ ថៃណា​ កាល​វ័យ​ជំទង់​

 

១១ សន្លឹក​ពី​ ស៊ឹម​ ថៃណា​ កាល​វ័យ​ជំទង់​

 

១១ សន្លឹក​ពី​ ស៊ឹម​ ថៃណា​ កាល​វ័យ​ជំទង់​

 

១១ សន្លឹក​ពី​ ស៊ឹម​ ថៃណា​ កាល​វ័យ​ជំទង់​

 

៩ សន្លឹក​កាល​នៅ​​ក្មេង​​ម្ចាស់​បទ​”ស៊ូ​ឃ្លាត”​ មើល​សឹង​មិន​ស្គាល់
បក​ក្រោយ​សំឡឹង​មើល​កុមារភាព​​របស់​អតីត​តារា​ The Voice ៤​ដួង

អត្ថបទ៖ ថា ម៉ាលីដា​
រូបថត៖ ផ្តល់​ឲ្យ​ដោយ ស៊ឹម ថៃណា​