(វគ្គ៨) រឿងពិត CNRP «កឹម សុខា ញ៉ាមស៊ីក្តាមដុត»

រឿង កឹម សុខា វគ្គទី៨

រឿង កឹម សុខា វគ្គទី៨ញ៉ាមស៊ីក្តាមដុតខ្ញុំសូមបង្ហោះនូវសម្រង់សម្តី និងសំឡេងដើម របស់លោក កឹម សុខា ដែលបានឆ្លើយឆ្លងគ្នាតាមទូរស័ព្ទជាមួយអាមុំ ( ស្រីស្នេហ៍លួចលាក់) អំពីការណាត់គ្នាជាបន្តបន្ទាប់ ស្រីមុំសួរថា ថ្ងៃអាទិត្យក្រោយនេះ បងឯងមកជួបអូនត្រូវឬអត់? កឹម សុខា ឆ្លើយថា ហេ ញ៉ាមមែនទេ? ញ៉ាមស៊ីក្តាមដុត។ សម្តីនេះបញ្ជាក់ថា អ្នកទាំងពីរ គឺរួមរ័ក្សគ្នាញឹកញាប់ ហើយតែងតែណាត់គ្នាជាប់រហូត ដើម្បីសប្បាយ គឺលោក កឹម សុខា ញៀននឹងស្រីស្នេហ៍លួចលាក់ ក្បត់ចិត្តប្រពន្ធរហូត។ថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦កឹម សុខា-ស្រីមុំ (ឆ្លើយឆ្លងតាមទូរស័ព្ទ)អាឡូបង ជិតដល់ថ្ងៃបងឯងមកវិញហើយ គឺថ្ងៃអាទិត្យក្រោយនេះ បងឯងមកជួបអូនត្រូវឬអត់។ អឺទៅទៀត។ ហេ ញ៉ាមមែនទេ? ញ៉ាមស៊ីក្តាមដុត។ ហ្អាកខ្ញុំស្មានថាបងឯង... ។ញ៉ាមដូចក្តាមដុតហេ? មានអី ចាំបងទំនេរបងចូលទៅ ។ ឃើញបងឯងខលមកស្មានតែបងឯងមកតើ។ ហ្នឹងហើយចាំប្រាប់មុន។ យើស សើចស្រួលណាស់ណ សប្បាយ ចិត្ត មែនទេ? សើចម្នាក់ឯងប្រយ័ត្នគេថាមនុស្សឆ្គួតណា ប្រយ័ត្នគេឃើញ តែគេឃើញគេថាមនុស្សឆ្កួតហើយ។ ទាល់តែ យូរនោះ បើឆ្កួតលុះត្រាតែម្នាក់ហ្នឹងធ្វើឱ្យឆ្កួត បើម្នាក់ហ្នឹងអត់ ធ្វើឱ្យឆ្កួតគឺវាអត់ឆ្កួតទេ។ អញ្ចឹងច្បាស់ហើយ។ ច្បាស់ ហើយ។ ច្បាស់ដូចថ្ងៃទេ? ចា ក្រដាសមិនអាចយក មកខ្ចប់ភ្លើងបានទេ។ខ្ញុំសូមបង្ហោះនូវសំឡេងឆ្លើយឆ្លងគ្នារវាងលោក កឹម សុខា ជាមួយស្រីស្នេហ៍( អាមុំ) ដូចខាងក្រោមនេះ៖

Posted by រឿងពិត CNRP on Wednesday, March 2, 2016