​ប្រទះឃើញ​សព​បុរស​ម្នាក់​នៅក្បែរ​ផ្លូវ​លំ​បង្ក​ការ​ភ្ញាក់​ដល់​សមត្ថកិច្ច​

ភ្នំពេញ​៖​សព​បុរស​ម្នាក់ ត្រូវបាន ប្រជាពលរដ្ឋ​ប្រទេះ​ឃើញ​នៅក្បែរ​ផ្លូវលំ​ជិត​ប្រឡាយទឹក បង្ក​ភាព ភ្ញាក់​ផ្អើ​រ​ដល់​សមត្ថកិច្ច​មូលដ្ឋាន​ចុះមក​ពិនិត្យ​ដល់​កន្លែងកើតហេតុ​។​