ទំព័រ Facebook ថ្មី​៤ ជួយ​ប្រិយមិត្ត​ទទួល​អត្ថបទ​ កាន់តែ​ស្រួល​ពី Sabay

សួស្ដី​ប្រិយមិតុ្ត​​! ថ្ងៃ​នេះ Sabay សូម​ណែនាំ​ទំព័រ​ Facebook ថ្មី​ចំនួន​៤បន្ថែម​ទៀត​ លើទំព័រ​ Facebook របស់​​ Sabay និង​ទំព័រ​ Sabay News ដើម្បី​ឲ្យ​ប្រិយមិត្ត​កាន់​តែ​ងាយ​ស្រួល​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន តាម​ប្រភេទ​​ដែល​ចង់​បាន។

 

ទំព័រ​ទាំង​៤ គឺ​តំណាង​ឲ្យ​ផ្នែក​ធំៗ​ទាំង​៤​នៃ​វិបសាយ​សារព័ត៌មាន​ Sabay ដែល​រួម​មាន កម្សាន្ត បច្ចេកវិទ្យា ជីវិត&សង្គម និង​កីឡា។ ការ​ចុច like លើ​ទំព័រ​ណា​មួយ នឹង​អាច​ឲ្យ​ប្រិយមិត្ត​កាន់​តែ​ងាយស្រួល​ទទួល​ព័ត៌មាន​ដែល​អ្នក​ចូលចិត្ត។

 

ចង់​ដឹង​ថា ​Page ថ្មី​ទាំង​៤ មាន​អ្វី​ថ្មី និង​ប្លែក សូម​ចុច like ទំព័រ​នីមួយៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖ ​

 

* កម្សាន្ត៖ Sabay News Entertainment

 

ទំព័រ Facebook ថ្មី​៤ ជួយ​ប្រិយមិត្ត​ទទួល​អត្ថបទ​ កាន់តែ​ស្រួល​ពី Sabay

 

* បច្ចេកវិទ្យា៖ Sabay News Technology

 

ទំព័រ Facebook ថ្មី​៤ ជួយ​ប្រិយមិត្ត​ទទួល​អត្ថបទ​ កាន់តែ​ស្រួល​ពី Sabay

 

* ជីវិត​ និងសង្គម៖ Sabay News Social

 

ទំព័រ Facebook ថ្មី​៤ ជួយ​ប្រិយមិត្ត​ទទួល​អត្ថបទ​ កាន់តែ​ស្រួល​ពី Sabay

 

* កីឡា៖ Sabay News Sport

 

ទំព័រ Facebook ថ្មី​៤ ជួយ​ប្រិយមិត្ត​ទទួល​អត្ថបទ​ កាន់តែ​ស្រួល​ពី Sabay