បុគ្គលិក​ស្ម័គ្រចិត្ត​មា្ន​ក់រស់​នៅ​ជីវិត​អត់​ទីជម្រក​ដើម្បី​ស្គាល់​រស់ជាតិ​យកទៅ​បង្រៀន​អ្នកមាន​យកលុយ​ជួយ​អ្នកក្រីក្រ​

dnt-news : ​ លោក ម៉ៃ ម៉ូ​ម៉ា​នី គឺជា​បុគ្គលិក​ស្ម​គ្រ័​ចិត្ត​ម្នាក់​របស់​ក្រុមហ៊ុន​កុំព្យូទ័រ RV ។ ខណៈពេល​លោក​រស់នៅ​ទីក្រុង​ស៊ីថ​ល សហរដ្ឋអាមេរិក​លោក​យល់ឃើញថា ជីវភាព​នៅ​ទីនោះ មាន​លក្ខណៈ​ស៊ី​វិ​ល័យ និង​ត្រូវការ​លុយ​ចំណាយ​ច្រើន ។