នាយ​ចឺម​ខ្លួន​តូច​ចិត្តធំ មាន Lexus និង Hummer ហើយ​មិន​ស្ងប់ចិត្ត​ចង់បាន Lexus LX570​មួយទៀត​

dnt-news : ​នាយ​ចឺម ដែល​មុន​ចូល​សិល្បៈ​ក្រីក្រ​មិន​ហ៊ាន​និយាយ​សម្តី​ថ្លោស និង​ជាតា​រា​កំប្លែង វ័យក្មេង​រូបនេះ​បាន​ចូល​សិល្បៈ​ដោយសារ​ពូ​ឈ្មោះ នាយ​ក្រូច ស្ទូច​សណ្តោង​នោះ ថ្មីៗ​នេះ​បាន​អួតអាង​ពី​ទ្រព្យសម្បត្តិ​មិន​ខ្លាច​គេ​ច្រណែន​ឡើយ​។ នៅ​សប្តាហ៍​មុន នាយ​ចឺម បាន​បង្អួត​រថយន្ត Hummer ឡានធំ​ជាង​មាឌ​នោះ ធ