ឆឺ​រី ជា​ផ្លែឈើ​អ៊ឺរ៉ុប​ដុះ​ពេញ​ចម្ការ​ស្រុក​ខ្មែរ​

dnt-news : ​ ដោយ​មើលឃើញ​ពី​សក្តានុពល​នៃ​តម្រូវ​ការប្រើ​បន្លែ​ជីសរីរាង្គ ឬ​បន្លែ​គ្មាន​ជាតិគីមី​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ទាំង​នៅ​ទីជនបទ​តាម​ទីប្រជុំជន​ផ្សេងៗ ពិសេស​នៅក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​នេះ​តែម្តង​ក្រុមហ៊ុន​ណា​តុ​រាល អារ​ដ​នេ ឬ​ហៅថា​សួន​ធម្មជាតិ​បាន​ផ្តួច​ផ្តើមគំនិត​ដាំ​បន្លែ​ផ្លែ​ឆឺ​រី​នេះ​ឡើង​ស