សម្ដេចតេជោ៖ ជិតដល់ទិវា នៃសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ ៨មិនា សូមស្ដាប់សម្ដីកំប្លែង របស់ស្ត្រី ដែលមិនដឹង អ្នកណានិពន្ទ អ្នកណាបញ្ចូលសម្លេង

ភ្នំពេញ៖ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី០៣ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានសរសេរថា ជិតដល់ទិវារនៃ សិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ ៨មិនា សូមស្ដាប់សំដី កំប្លែងរបស់ស្ត្រី ដែលមិនដឹង អ្នកណានិពន្ទ អ្នកណាបញ្ចូលសម្លេង។

នៅក្នុងបណ្ដាញ សង្គមហ្វេសប៊ុក របស់សម្ដេច បានសរសេរថា "ខ្ញុំកើតទុក្ខច្រើនពែកហើយ ជាមួយការងារ ប្រទេសជាតិយ៉ាងច្រើន។ ជិតដល់ទិវារនៃ សិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ ៨មិនា សូមស្ដាប់សំដី កំប្លែងរបស់ស្ត្រី ដែលមិនដឹង អ្នកណានិពន្ទ អ្នកណាបញ្ចូលសម្លេង។ សុំទោសទុក្ខជាមុន ប្រសិនជាមានអ្នកយល់ថា Facebook នាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនគួរ post រឿងបែបនេះ"។

សម្ដេចបានបញ្ជាក់ថា "ខ្ញុំស្ដាប់ និងសើចម្នាក់ឯង ច្រើនលើកហើយ ទើបចង់ឲ្យបងប្អូនដែល មិនទាន់បានស្ដាប់ បានស្ដាប់ជាមួយគ្នា"៕

ខ្ញុំកើតទុក្ខច្រើនពេកហើយ ជាមួយការងារប្រទេសជាតិយា៉ងច្រើន។ ជិតដល់ទិវានៃសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ៨មិនា សុំស្ដាប់សំដីកំប្លែងរបស់ស្ត្រី ដែលមិនដឹងអ្នកណានិពន្ឋ អ្នកណាបញ្ចូលសម្លេង។សុំទោសទុកជាមុន ប្រសិនជាមានអ្នកយល់ថា Facebook នាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនគួរ post រឿងបែបនេះ។ខ្ញុំស្ដាប់ និងសើចម្នាក់ឯងច្រើនលើក ហើយទើបចង់ឱ្យបងប្អូនដែលមិនទាន់បានស្ដាប់ បានស្ដាប់ជាមួយគ្នា៕

Posted by Samdech Hun Sen, Cambodian Prime Minister on Thursday, March 3, 2016