១០​សន្លឹក​​បង្ហាញ​ពី​ការ​​ជួសជុល​ទីលាន​បាល់ទាត់​​ RUPP យ៉ាងស្អាត

​ទីលាន​បាល់ទាត់​សាកល​វិទ្យាល័យភូមិន្ទ​​​ភ្នំពេញ​​​(RUPP)​កំពុង​ត្រូវ​បាន​​ជួសជុល​យ៉ាង​សកម្មដែល​គ្រោង​​នឹង​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​​​នា​ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​​២០១៦​ខាង​មុខ​នេះ និង​​មាន​ការ​ជួស​ជុល​តារាង​បាល់បោះ តារាង​បាល់ទះ ព្រម​ទាំង​​ទី​កន្លែង​សម្រាប់​កីឡា​មួយ​ចំនួន​ទៀត។ ខាង​ក្រោម​ជា​រូប​ភាព​​១០​​សន្លឹក​បញ្ជាក់​ពី​​សកម្មភាព​ដាំ​ស្មៅ និង​​ធ្វើ​ទីលាន​បាល់ទាត់៕

 

១០​សន្លឹក​​បង្ហាញ​ពី​ការ​​ជួសជុល​ទីលាន​បាល់ទាត់​​ RUPP យ៉ាងស្អាត

 

១០​សន្លឹក​​បង្ហាញ​ពី​ការ​​ជួសជុល​ទីលាន​បាល់ទាត់​​ RUPP យ៉ាងស្អាត

 

១០​សន្លឹក​​បង្ហាញ​ពី​ការ​​ជួសជុល​ទីលាន​បាល់ទាត់​​ RUPP យ៉ាងស្អាត

 

 

១០​សន្លឹក​​បង្ហាញ​ពី​ការ​​ជួសជុល​ទីលាន​បាល់ទាត់​​ RUPP យ៉ាងស្អាត

 

១០​សន្លឹក​​បង្ហាញ​ពី​ការ​​ជួសជុល​ទីលាន​បាល់ទាត់​​ RUPP យ៉ាងស្អាត

 

១០​សន្លឹក​​បង្ហាញ​ពី​ការ​​ជួសជុល​ទីលាន​បាល់ទាត់​​ RUPP យ៉ាងស្អាត

 

១០​សន្លឹក​​បង្ហាញ​ពី​ការ​​ជួសជុល​ទីលាន​បាល់ទាត់​​ RUPP យ៉ាងស្អាត

 

១០​សន្លឹក​​បង្ហាញ​ពី​ការ​​ជួសជុល​ទីលាន​បាល់ទាត់​​ RUPP យ៉ាងស្អាត

 

១០​សន្លឹក​​បង្ហាញ​ពី​ការ​​ជួសជុល​ទីលាន​បាល់ទាត់​​ RUPP យ៉ាងស្អាត

 

១០​សន្លឹក​​បង្ហាញ​ពី​ការ​​ជួសជុល​ទីលាន​បាល់ទាត់​​ RUPP យ៉ាងស្អាត

 

Sabay ​នឹង​​ផ្តល់​ជូន​​ព័ត៌មាន​លំអិត​នា​ពេល​ក្រោយ​ទៀត។

 

អត្ថបទ​៖ ស្រី សុវណ្ណដារ៉ា​​​​