គីម ជុន​អើ​ន ប្រកាស​រៀបការ​ជាមួយ​បុរស​កូនកាត់​អាមេរិក​នៅ​ខែ​នេះ​

​dnt-news : តារាភាពយន្ត​កូរ៉េខាងត្បូង​កញ្ញា គីម ជុន​អើ​ន (Kim Jung Eun) នឹង​បញ្ចប់ជីវិត​នៅ​លីវ​របស់ខ្លួន​នៅក្នុង​រង្វង់​ខែមីនា​ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ ។ តារាភាពយន្ត​កូរ៉េ​រូបនេះ​គ្រោង​រៀបការ​ជាមួយ​បុរស​កូនកាត់​កូរ៉េ​អាមេរិក​ក្នុង​ទឹកដី​សហរដ្ឋអាមេរិក ។