​​​ទិដ្ឋភាព​ពិត​ៗ​ពេលប្រុស​​ៗ​​ត្រូវ​មិត្ត​ស្រី​និង​ភរិយា​ឲ្យ​អង្គុយ​ចាំ​ពេល​ដើរ​​​ផ្សារ​ទិញ​ឥវ៉ាន់​

គណនី​បណ្ដាញ​ទំនាក់​ទំនង​​សង្គម Instagram ឈ្មោះ​ Miserable Men of Instagram បាន​​បង្ហោះ​ឡើង នូវ​​រូប​បង្ហាញ​​ទិដ្ឋភាព​​​​បុរស​ៗ ដែល​ត្រូវ​​មិត្ត​ស្រី​ ឬ​ភរិយា​​​ឲ្យ​រង់ចាំ​ អំឡុង​ពេល​ដើរ​​ផ្សារ​ទិញ​អីវ៉ាន់​ ធ្វើ​ឲ្យ​មនុស្ស​​ជា​ច្រើន​​ហួស​ចិត្ត​ទប់​សំណើច​មិន​បាន។

 

​​​ទិដ្ឋភាព​ពិត​ៗ​ពេលប្រុស​​ៗ​​ត្រូវ​មិត្ត​ស្រី​និង​ភរិយា​ឲ្យ​អង្គុយ​ចាំ​ពេល​ដើរ​​​ផ្សារ​ទិញ​ឥវ៉ាន់​
 

រូប​ភាព​​​​ទាំង​នោះ​បាន​បង្ហាញ​​ពី​ទិដ្ឋភាព​ក្នុង​សង្គម​បច្ចុប្បន្ន ​​​​ដែល​គេ​ឃើញ​មាន​ បុរស​ៗ វ័យ​​កណ្ដាល និង​វ័យ​ចំណាស់​មួយ​ចំនួន​បង្ហាញ​ពី​ការ​រង់ចាំ​យូរ​​​​ រហូត​មាន​​​បុរស​ខ្លះ​​អារម្មណ៍​អស់​កម្លាំង​គេង​លក់​​ទៀត​ផង។ ទស្សនា​ទិដ្ឋភាព​ខាង​ក្រោម៖

​​​ទិដ្ឋភាព​ពិត​ៗ​ពេលប្រុស​​ៗ​​ត្រូវ​មិត្ត​ស្រី​និង​ភរិយា​ឲ្យ​អង្គុយ​ចាំ​ពេល​ដើរ​​​ផ្សារ​ទិញ​ឥវ៉ាន់​
​​​ទិដ្ឋភាព​ពិត​ៗ​ពេលប្រុស​​ៗ​​ត្រូវ​មិត្ត​ស្រី​និង​ភរិយា​ឲ្យ​អង្គុយ​ចាំ​ពេល​ដើរ​​​ផ្សារ​ទិញ​ឥវ៉ាន់​
​​​ទិដ្ឋភាព​ពិត​ៗ​ពេលប្រុស​​ៗ​​ត្រូវ​មិត្ត​ស្រី​និង​ភរិយា​ឲ្យ​អង្គុយ​ចាំ​ពេល​ដើរ​​​ផ្សារ​ទិញ​ឥវ៉ាន់​
​​​ទិដ្ឋភាព​ពិត​ៗ​ពេលប្រុស​​ៗ​​ត្រូវ​មិត្ត​ស្រី​និង​ភរិយា​ឲ្យ​អង្គុយ​ចាំ​ពេល​ដើរ​​​ផ្សារ​ទិញ​ឥវ៉ាន់​
​​​ទិដ្ឋភាព​ពិត​ៗ​ពេលប្រុស​​ៗ​​ត្រូវ​មិត្ត​ស្រី​និង​ភរិយា​ឲ្យ​អង្គុយ​ចាំ​ពេល​ដើរ​​​ផ្សារ​ទិញ​ឥវ៉ាន់​
​​​ទិដ្ឋភាព​ពិត​ៗ​ពេលប្រុស​​ៗ​​ត្រូវ​មិត្ត​ស្រី​និង​ភរិយា​ឲ្យ​អង្គុយ​ចាំ​ពេល​ដើរ​​​ផ្សារ​ទិញ​ឥវ៉ាន់​
​​​ទិដ្ឋភាព​ពិត​ៗ​ពេលប្រុស​​ៗ​​ត្រូវ​មិត្ត​ស្រី​និង​ភរិយា​ឲ្យ​អង្គុយ​ចាំ​ពេល​ដើរ​​​ផ្សារ​ទិញ​ឥវ៉ាន់​
​​​ទិដ្ឋភាព​ពិត​ៗ​ពេលប្រុស​​ៗ​​ត្រូវ​មិត្ត​ស្រី​និង​ភរិយា​ឲ្យ​អង្គុយ​ចាំ​ពេល​ដើរ​​​ផ្សារ​ទិញ​ឥវ៉ាន់​
​​​ទិដ្ឋភាព​ពិត​ៗ​ពេលប្រុស​​ៗ​​ត្រូវ​មិត្ត​ស្រី​និង​ភរិយា​ឲ្យ​អង្គុយ​ចាំ​ពេល​ដើរ​​​ផ្សារ​ទិញ​ឥវ៉ាន់​
​​​ទិដ្ឋភាព​ពិត​ៗ​ពេលប្រុស​​ៗ​​ត្រូវ​មិត្ត​ស្រី​និង​ភរិយា​ឲ្យ​អង្គុយ​ចាំ​ពេល​ដើរ​​​ផ្សារ​ទិញ​ឥវ៉ាន់​
​​​ទិដ្ឋភាព​ពិត​ៗ​ពេលប្រុស​​ៗ​​ត្រូវ​មិត្ត​ស្រី​និង​ភរិយា​ឲ្យ​អង្គុយ​ចាំ​ពេល​ដើរ​​​ផ្សារ​ទិញ​ឥវ៉ាន់​ ​​​ទិដ្ឋភាព​ពិត​ៗ​ពេលប្រុស​​ៗ​​ត្រូវ​មិត្ត​ស្រី​និង​ភរិយា​ឲ្យ​អង្គុយ​ចាំ​ពេល​ដើរ​​​ផ្សារ​ទិញ​ឥវ៉ាន់​
 

ចុចអាន៖ លោក​​តាកសិករ​ ៨៥​ឆ្នាំ​​ប្រែ​ក្លាយ​ជា​​​​ម៉ូដែល​​ម៉ូដ Swag ព្រោះចៅ​ប្រុស

 

ប្រែ​សម្រួល៖ មាន រតនា
ប្រភព៖ dailymail​​​​​​​

​​​