សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការប្រឡងជ្រើស​រើស​បេក្ខជន​បម្រើ​ការងារ នៅអង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុករលួយ សម្រាប់​ឆ្នាំ២០១៦

: សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការប្រឡងជ្រើស​រើស​បេក្ខជន​បម្រើ​ការងារ នៅអង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុករលួយ សម្រាប់​ឆ្នាំ២០១៦ ៕

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការប្រឡងជ្រើស​រើស​បេក្ខជន​បម្រើ​ការងារ នៅអង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុករលួយ សម្រាប់​ឆ្នាំ២០១៦

  • សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការប្រឡងជ្រើស​រើស​បេក្ខជន​បម្រើ​ការងារ នៅអង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុករលួយ សម្រាប់​ឆ្នាំ២០១៦已关闭评论
  • 10 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/03/04  Category:ក្នុងស្រុក