សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពី ការកែសម្រួល​ចំណុចទី៣ សម្រាប់​ក្របខណ្ឌ​ប្រភេទ គ ដូចមានចែងក្នុងសេចក្តី​ជូនដំណឹង​លេខ ០០២/សជណ/១៦ អ.ប.ព

: សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពី ការកែសម្រួល​ចំណុចទី៣ សម្រាប់​ក្របខណ្ឌ​ប្រភេទ គ ដូចមានចែងក្នុងសេចក្តី​ជូនដំណឹង​លេខ ០០២/សជណ/១៦ អ.ប.ព ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ ៕

សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពី ការកែសម្រួល​ចំណុចទី៣ សម្រាប់​ក្របខណ្ឌ​ប្រភេទ គ ដូចមានចែងក្នុងសេចក្តី​ជូនដំណឹង​លេខ ០០២/សជណ/១៦ អ.ប.ព

  • សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពី ការកែសម្រួល​ចំណុចទី៣ សម្រាប់​ក្របខណ្ឌ​ប្រភេទ គ ដូចមានចែងក្នុងសេចក្តី​ជូនដំណឹង​លេខ ០០២/សជណ/១៦ អ.ប.ព已关闭评论
  • 13 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/03/04  Category:ក្នុងស្រុក
Tags: