បុរស​ម្នាក់​យក​ធុងសំរាម​ធ្វើ​ផ្ទះ​ថា​រស់​បែបនេះ​ងាយស្រួល​

dnt-news : ​អ្នក​ឌី​ហ្សា​ញ​ម្នាក់​មកពី​រដ្ឋ​កាលីហ្វ័រ​-​នីញ៉ា សហរដ្ឋអាមេរិក បាន​កែច្នៃ​ធុងសំរាម​ដែល​លោក​ទិញ​ក្នុងតម្លៃ​២០០០​ដុល្លារ ទៅជា​ផ្ទះ​ដ៏​ផាសុខភាព​មួយ​ដែលមាន​ទាំង​បន្ទប់ទឹក​បន្ទប់ដេក និង​ចង្ក្រាន​បាយ​ទៀតផង ។​