តារាចម្រៀង​ឈី​ង ឈី​ង ថ្នាក់លើ​ធ្វើ​ខួប​ឲ្យ​ជា​លើក​ទី​២

​ភ្នំពេញ​៖​តារាចម្រៀង​ថ្មី​របស់​ផលិតកម្ម​កាលី​បក​ញ្ញា​ឈី​ង​ឈី​ង ត្រូវបាន​អ្នកការ​ចាត់​ទូទៅ​ផលិតកម្ម “​កាលី​ប​” រៀបចំ​ធ្វើ​ខួបកំណើត​ឱ្យ​ជា​លើក​ទី​២​កាលពី​រាត្រី​ថ្ងៃទី ៣ ខែ មិនា​ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ​នៅ​ភោជនីយដ្ឋាន​វី​ហ្វេ​ន​ក្រោម​វត្តមាន​សិល្បករ​និង​ភ្ញៀវ​ជិត​១០០​នាក់​។