រដ្ឋប្រហារ​នៅ​ថៃ​នឹង​កើត​ម្តងទៀត​នៅ​ឆ្នាំ​២០២៧ បើ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​ដោះស្រាយ​មិនទាន់​ចប់​

លោក Sombat Thamrongthanyawong អតីតនាយកវិទ្យាស្ថានជាតិនៃរដ្ឋបាលអភិបាលអភិវឌ្ឍ អ្នក​ឆ្លង​អេដស៍ ៣នាក់ សង្ស័យថា ខ្លួន​អាច​ឆ្លង​ដោយសារ​ចាក់​ថ្នាំ​នៅ​ពេទ្យ​ឯកជន​១ ក្បែរ​ភូមិ​ប្តី​ប្រពន្ធ​មួយគូ​វ័យ​ជាង ៥០ ឆ្នាំ ឆ្លង​មេរោគ​អេដស៍​ទាំង​មិន​អស់ចិត្ត​ភូមិពាម​៖​អ្នកឆ្លង​មេរោគ​អេដស៍​សួរ​រកមូល​ហេតុ​ចម្លង​ ​ឯក្រសួង​នៅ​តែ​មិន​ទាន់​រក​ឃើញ​