តារាចម្រៀងនាង Mamamoo បង្ហាញភាព សិចស៊ី លើទស្សនាវដ្តី ‘The Celebrity’

កូរ៉េ៖ បើយោងតាម គេហទំព័រ lollipop បានចុះផ្សាយនៅ ថ្ងៃទី០៤នេះថា តារាចម្រៀង កូរ៉េខាងត្បូង របស់សមាជិកក្រុម Rainbow នាង Mamamoo Solar បានធ្វើឲ្យទស្សនិកជន មានការភ្ញាក់ផ្អើល យ៉ាងខ្លំាង បន្ទាប់ពី ឃើញរូបភាព សិចស៊ី បញ្ចេញអាវក្នុង និងគល់សុដន់ លើគម្របទស្សនាវដ្តី 'The Celebrity'លើកដំបូងរបស់នាង។   

តាមប្រភពព័ត៌មាន ច្បាស់ការ Dkpopnews បាននិយាយថា ការបង្ហាញវត្តមាន ជាមួយភាពសិចស៊ី បង្អួតគល់សុដន់សខ្ចីនេះ គឺជាការថត ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឲ្យក្រុមហ៊ុនអាវក្នុង "Solb" ហើយក្នុងនោះអ្នកនិយម លេងអ៊ីនធឺណិត និងក្រុមអ្នកគាំទ្រ របស់នាងបាននិយាថា នាង Mamamoo ពិតជាហ៊ានបង្ហាញរាងកាយ ដ៏សិចស៊ីរបស់នាង នៅលើគម្របទស្សនាវដ្តីពិកមែន៕

តារាចម្រៀងនាង Mamamoo បង្ហាញភាព សិចស៊ី លើទស្សនាវដ្តី 'The Celebrity'

តារាចម្រៀងនាង Mamamoo បង្ហាញភាព សិចស៊ី លើទស្សនាវដ្តី 'The Celebrity'

តារាចម្រៀងនាង Mamamoo បង្ហាញភាព សិចស៊ី លើទស្សនាវដ្តី 'The Celebrity'

តារាចម្រៀងនាង Mamamoo បង្ហាញភាព សិចស៊ី លើទស្សនាវដ្តី 'The Celebrity'

តារាចម្រៀងនាង Mamamoo បង្ហាញភាព សិចស៊ី លើទស្សនាវដ្តី 'The Celebrity'

តារាចម្រៀងនាង Mamamoo បង្ហាញភាព សិចស៊ី លើទស្សនាវដ្តី 'The Celebrity'

តារាចម្រៀងនាង Mamamoo បង្ហាញភាព សិចស៊ី លើទស្សនាវដ្តី 'The Celebrity'