ទស្សនាក្បាច់ រាំសិចស៊ី តារាចម្រៀង ស្រីកូរ៉េល្បី លើឆាកតន្រ្តី

កូរ៉េ៖ នាថ្ងៃទី៤ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៦នេះតាមគេហទំព័រ lollipop បានប្រាប់ឲ្យដឹងថា តារាចម្រៀង ស្រីល្បីៗ បានធ្វើឲ្យទស្សនិកជន មានការចាប់ អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង ក្រោយពីពួកនាង បង្ហាញរាំសិចស៊ី លើឆាកតន្រ្តី ត្រូវបានអ្នកគាំទ្រ ដាក់រហ័សនាមថា 'split dances' ។

បើយោងតាមគេហទំព័រ Koreaboo បានរាយការណ៍ថា ក្បាច់រាំ 'Jjukbul' គឺជាក្បាច់រាំ ដ៏ពេញនិយម របស់តារាចម្រៀង K-pop និងតារាល្បីៗ ដទៃទៀត ដែលមានហ័សនាមថា 'splitting their legs'"ការពុះជើង” ហើយក្បាច់រាំក៏ត្រូវ បានតារាចម្រៀង អាស៊ីយកមករាំ លើឆាកតន្រ្តីដែរ ដូចជា កម្ពុជា ថៃ និងវៀតណាម៕ 

ទស្សនាក្បាច់ រាំសិចស៊ី តារាចម្រៀង ស្រីកូរ៉េល្បី លើឆាកតន្រ្តី

ទស្សនាក្បាច់ រាំសិចស៊ី តារាចម្រៀង ស្រីកូរ៉េល្បី លើឆាកតន្រ្តី

ទស្សនាក្បាច់ រាំសិចស៊ី តារាចម្រៀង ស្រីកូរ៉េល្បី លើឆាកតន្រ្តី

ទស្សនាក្បាច់ រាំសិចស៊ី តារាចម្រៀង ស្រីកូរ៉េល្បី លើឆាកតន្រ្តី